Закон України "Про охорону прав на промислові зразки"
Редакції документа
Редакція діє з  14.10.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на промислові зразки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 7, ст. 34)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3770-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 35}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2188-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 8, ст.37
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 34-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.256
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 703-IX від 16.06.2020
№ 815-IX від 21.07.2020}

{У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2188-III від 21.12.2000}

{У тексті Закону слово "патент" в усіх відмінках і числах замінено словом "свідоцтво" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 815-IX від 21.07.2020}

{У тексті Закону слова "Установа" та "заклад експертизи" в усіх відмінках замінено словом "НОІВ"; слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності" у відповідному відмінку із змінами, внесеними згідно із Законом № 703-IX від 16.06.2020}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про охорону прав на промислові зразки"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Стаття 2-1. Повноваження Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на промислові зразки

Стаття 2-2. Гарантії незалежності Апеляційної палати та експертів Національного органу інтелектуальної власності

Стаття 2-3. Атестаційна комісія

Стаття 2-4. Апеляційна комісія

Стаття 3. Міжнародні договори

Стаття 4. Права та обов’язки іноземних та інших осіб

Розділ II Правова охорона промислових зразків

Стаття 5. Умови надання правової охорони

Стаття 6. Критерії охороноздатності промислового зразка

Розділ III Право на реєстрацію промислового зразка

Стаття 7. Право автора

Стаття 8. Право роботодавця

Стаття 9. Право правонаступника

Стаття 10. Право першого заявника

Розділ IV Порядок реєстрації промислового зразка

Стаття 11. Заявка

Стаття 12. Дата подання заявки

Стаття 13. Пріоритет

Стаття 14. Експертиза заявки

Стаття 15. Відкликання заявки

Стаття 15-1. Поділ заявки

Стаття 16. Реєстрація

Стаття 17. Публікація

Стаття 18. Видача свідоцтва

Стаття 19. Оскарження рішення за заявкою

Розділ V Права та обов'язки суб'єктів прав на промислові зразки

Стаття 20. Права, що випливають з державної реєстрації промислового зразка, та права, що надаються на незареєстрований промисловий зразок

Стаття 22. Дії, які не визнаються порушенням прав

Стаття 23. Обов’язки власника зареєстрованого промислового зразка

Розділ VI Припинення державної реєстрації та визнання прав недійсними

Стаття 24. Припинення строку дії державної реєстрації

Стаття 25. Визнання прав на промисловий зразок недійсними у судовому порядку

Стаття 25-1. Визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою

Розділ VII Захист прав

Стаття 26. Порушення прав власника зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка

Стаття 27. Способи захисту прав

Розділ VIII Заключні положення

Стаття 28. Державне мито і збори

Стаття 29. Реєстрація промислового зразка в іноземних державах

Стаття 30. Державне стимулювання створення та використання промислових зразків

Замовити персональну презентацію