Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Редакція діє з  04.06.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, № 41, ст.547}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3180-XII від 05.05.93, ВВР, 1993, № 26, ст.277
№ 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, № 15, ст.70
№ 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, № 11-12, ст.41
№ 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 34, ст.230
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 934-XIV від 14.07.99, ВВР, 1999, № 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року
№ 1287-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 4, ст.26
№ 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34
№ 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213
№ 1807-III від 08.06.2000, ВВР, 2000, № 38, ст.318
№ 2556-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 48, ст.252
№ 3033-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.176
№ 198-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.366
№ 254-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 4, ст.31
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 824-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.269
№ 1122-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 7, ст.58
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1863-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст.501
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2637-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 27, ст.362
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253
№ 515-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 52, ст.394
№ 882-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.297
№ 1158-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.428
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2973-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.326
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3
№ 4713-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.77
№ 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 918-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.57
№ 1641-VIII від 04.10.2016, ВВР, 2016, № 46, ст.780
№ 1830-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.100}

{У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР", "міста республіканського підпорядкування" у всіх відмінках замінено словами "Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста загальнодержавного значення" у відповідних відмінках згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96}

{У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені на підставі Закону № 186/98-ВР від 05.03.98}

{У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1642-III від 06.04.2000}

{У тексті Закону: слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку; слова "міністерств, відомств" замінено словами "центральних органів виконавчої влади"; слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінено словами "громадські організації" у відповідному відмінку; слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку; слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінено відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку; слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключено згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012}

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

close icon
Структура документа
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

Стаття 4. Право власності на природні ресурси

Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми

Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 8. Наукові дослідження

Розділ II Екологічні права та обов'язки громадян

Стаття 9. Екологічні права громадян України

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

Стаття 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ III Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ IV Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

Стаття 201. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

Стаття 202. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 203. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 204. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 21. Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ V Cпостереження, прогнозування, облік та інформування в галузі навколишнього природного середовища

Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища

Стаття 23. Кадастри природних ресурсів

Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища

Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація)

Стаття 251. Екологічне інформаційне забезпечення

Розділ VI Екологічна експертиза

Стаття 26. Обов'язковість екологічної експертизи

Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи

Стаття 28. Державна екологічна експертиза

Стаття 29. Обов'язковість виконання висновків державної екологічної експертизи

Стаття 30. Громадська екологічна експертиза

Розділ VII Стандартизація і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 32. Екологічні стандарти

Стаття 33. Екологічні нормативи

Розділ VIII Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

Стаття 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ IX Регулювання використання природних ресурсів

Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів

Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення

Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів

Розділ X Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів

Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

Стаття 46. Розподіл екологічного податку

Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища

Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит

Розділ XI Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки

Стаття 50. Екологічна безпека

Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів

Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу

Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення

Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами

Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок

Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем

Стаття 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності

Стаття 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів

Розділ XII Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні

Стаття 60. Система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні

Стаття 61. Природно-заповідний фонд України

Стаття 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони

Стаття 63. Рекреаційні зони

Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу

Розділ XIII Надзвичайні екологічні ситуації

Стаття 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації

Стаття 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків

Розділ XIV Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ XV Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності

Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини

Розділ XVI Міжнародні відносини України у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 72. Обов'язок іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

Замовити персональну презентацію