Закон України "Про охорону дитинства"
Редакція діє з  27.03.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону дитинства

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3109-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.232
№ 177-IV від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1410-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.251
№ 2304-IV від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст.144
№ 2353-IV від 18.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.191
№ 2414-IV від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.202
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 257-VI від 10.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.230
№ 1343-VI від 19.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.550
№ 1397-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.596
№ 2394-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.513
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539
№ 3234-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.433
№ 3525-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.20
№ 4723-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.95
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№ 243-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.140
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 936-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.99
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1812-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 7-8, ст.51
№ 1838-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.104
№ 2180-VIII від 07.11.2017, ВВР, 2017, № 51-52, ст.445
№ 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 5, ст.35
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2279-VIII від 08.02.2018, ВВР, 2018, № 11, ст.59}

{Установити, що у 2016 році норми і положення абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частин п’ятої, чотирнадцятої - шістнадцятої статті 19 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.

{Преамбула в редакції Закону № 936-VIII від 26.01.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2180-VIII від 07.11.2017}

close icon
Структура документа
Закон України "Про охорону дитинства"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання

Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства

Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства

Стаття 5. Організація охорони дитинства

Розділ II Права та свободи дитини

Стаття 6. Право на життя та охорону здоров’я

Стаття 7. Право на ім’я та громадянство

Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень

Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації

Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства

Розділ III Дитина і сім’я

Стаття 11. Дитина і сім’я

Стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини

Стаття 13. Державна допомога сім’ям з дітьми

Стаття 14. Розлучення дитини з сім’єю

Стаття 15. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо

Стаття 16. Право дитини на контакт з батьками, іншими членами сім’ї та родичами, які проживають у різних державах

Стаття 161. Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт

Стаття 17. Право дитини на майно

Стаття 18. Право дитини на житло

Розділ IV Дитина і суспільство

Стаття 19. Право на освіту

Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової культури

Стаття 201. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Стаття 21. Дитина і праця

Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю

Стаття 23. Право на об’єднання в дитячі та молодіжні організації

Розділ V Діти, які потребують особливого захисту держави

Розділ V Діти, які потребують особливого захисту держави

Стаття 231. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей

Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Стаття 26. Захист прав дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку

Стаття 27. Заклади для дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку

Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби

Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах

Стаття 301. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів

Стаття 31. Захист дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення

Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу

Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання

Розділ VI Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства

Розділ VII Міжнародне співробітництво

Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства

Стаття 37. Міжнародні договори

Розділ VIII Прикінцеві положення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію