Закон України "Про оборону України"
Редакція діє з  09.05.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оборону України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1933-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, ст.107}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3547-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.420
№ 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.410
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.284}

{В редакції Закону
№ 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 49, ст.420}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.8
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.258
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.27
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 133-VIII від 03.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.86
№ 186-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.110
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1420-VIII від 16.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.546
№ 1437-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.564
№ 2163-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.403}

{У тексті Закону слова "миротворчих операціях" замінено словами "операціях з підтримання миру і безпеки"згідно із Законом № 5286-VI від 18.09.2012}

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

close icon
Структура документа
Закон України "Про оборону України"
Розділ I Засади оборони України та підготовки держави до оборони

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Основи оборони України

Стаття 3. Підготовка держави до оборони

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України

Розділ II Повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, обов'язки посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Стаття 5. Верховна Рада України

Стаття 6. Президент України

Стаття 7. Рада національної безпеки і оборони України

Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони

Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України

Стаття 11. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України

Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів

Стаття 13. Діяльність центральних та інших органів виконавчої влади у сфері оборони

Стаття 14. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері оборони

Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони

Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони

Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Розділ III Територіальна оборна. Цивільний захист

Стаття 18. Територіальна оборона України

Стаття 19. Цивільний захист України

Розділ IV Відповідальність за порушення законодавства про оборону України

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовити персональну презентацію