Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Редакція діє з  05.07.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст.60)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 61/95-ВР від 15.02.95, ВВР, 1995, № 10, ст.61}

{В редакції Закону
№ 863-XIV від 08.07.99, ВВР, 1999, № 36, ст.317}

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
№ 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, № 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001
Законом
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209}

{В редакції Закону
№ 530-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.89}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4617-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.9
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320
№ 139-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.310
№ 440-IX від 14.01.2020
№ 531-IX від 17.03.2020, ВВР, 2020, № 16, ст.101 - зміни діють до 31 березня 2022 року
№ 644-IX від 02.06.2020 - вводиться в дію з 04.10.2020}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та "Державна митна служба України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку, а слова "митний орган України" в усіх відмінках і числах заміненои словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику" у відповідному відмінку; слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація

Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ II Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

{Назва розділу II в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019}

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 9. Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ III Умови здійснення окремих видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин

Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин

Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку

Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку

Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності

Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях

Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці

Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів

Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині

Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Стаття 29. Порядок обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку

Стаття 30. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ IV Державний контроль за виконанням положень цього закону

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону

Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси

Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

Стаття 35. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію