Редакція діє з  04.05.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національний банк України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 29, ст.238)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121
№ 1658-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 29, ст.230
№ 1919-III від 13.07.2000, ВРР, 2000, № 42, ст.351
№ 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 5-6, ст.30
№ 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30
№ 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117
№ 1416-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.256
№ 3163-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.100
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96}

{Додатково див. ст. 97 Закону
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року}

{Додатково див. Закон
№ 835-VI від 26.12.2008, ВВР, 2009, № 20, № 21-22, ст.269}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257
№ 1131-VI від 17.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.454
№ 1533-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763
№ 1608-VI від 21.08.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.15}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 13-рп/2010 від 11.05.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2478-VI від 09.07.2010, ВВР, 2010, № 49, ст.570
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533
№ 3828-VI від 06.10.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.204
№ 4395-VI від 09.02.2012, ВВР, 2012, № 40, ст.479
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264
№ 5103-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.346
№ 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517
№ 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488
№ 5285-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.489
№ 5411-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.587
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 5480-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.696
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1586-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 78-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.41
№ 80-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 5, ст.37
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
№ 2210-VII від 16.11.2017
№ 2277-VIII від 06.02.2018}

(зміни, внесені пунктом 1 розділу І Закону України № 2277-VIII від 06.02.2018, вводяться в дію з 04.05.2018)

{У статтях 1, 7, 9, 15, 25, 26, 41, 42, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67 слова "фінансово-кредитна установа", "та фінансово-кредитні установи", "інші фінансово-кредитні установи", "та інші фінансово-кредитні установи", "а також інших фінансово-кредитних установ" у відповідних відмінках виключено на підставі Закону № 1919-III від 13.07.2000}

close icon
Структура документа
Закон України "Про Національний банк України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Терміни та поняття

Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України

Стаття 3. Статутний капітал

Стаття 4. Економічна самостійність

Стаття 5. Кошторис адміністративних витрат

Стаття 51. Прибуток до розподілу

Стаття 6. Основна функція

Стаття 7. Інші функції

Стаття 71. Особливості забезпечення стабільності банківської системи

Розділ II Порядок формування та повноваження ради національного банку

Розділ II Порядок формування та повноваження ради національного банку

Стаття 8. Завдання Ради Національного банку

Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку

Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку

Стаття 11. Порядок роботи Ради Національного банку

Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник

Стаття 13. Рішення Ради Національного банку

Стаття 131. Аудиторський комітет

Розділ III Організаційні основи та структура національного банку

Розділ III Організаційні основи та структура національного банку

Стаття 14. Функції Правління Національного банку

Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку

Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку

Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів

Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку

Стаття 19. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку

Стаття 20. Заступники Голови Національного банку

Стаття 22. Структура Національного банку

Розділ IV Грошово-кредитна політика

Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики

Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики

Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування

Стаття 27. Процентні ставки

Стаття 28. Управління золотовалютними резервами

Стаття 29. Операції відкритого ринку

Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу

Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів

Розділ V Управління готівковим грошовим обігом

Стаття 32. Грошова одиниця

Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Стаття 34. Емісія

Стаття 35. Обіг банкнот і монет

Стаття 36. Курс гривні

Стаття 37. Конвертованість гривні

Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет

Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет

Розділ VI Організація розрахунків та бухгалтерського обліку

Стаття 40. Регулювання розрахунків

Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку

Розділ VII Операції національного банку

Стаття 42. Види операцій Національного банку

Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях

Розділ VIII Діяльність національного банку щодо операцій з валютними цінностями

Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та контролю

Стаття 45. Організація валютного ринку

Стаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика

Стаття 47. Структура золотовалютного резерву

Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву

Стаття 49. Зберігання золотого запасу

Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Розділ IX Взаємовідносини з президентом україни, верховною радою україни та кабінетом міністрів україни

Стаття 51. Підзвітність

Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України

Стаття 53. Гарантії невтручання

Стаття 54. Заборона надання кредитів державі

Розділ X Банківське регулювання і банківський нагляд

Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду

Стаття 56. Акти Національного банку

Стаття 57. Доступ до інформації

Стаття 58. Економічні нормативи

Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків

Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій

Стаття 63. Обмеження вимог Національного банку

Розділ XI Службовці національного банку

Стаття 64. Статус працівників Національного банку

Стаття 641. Правовий захист

Стаття 65. Заборонена діяльність

Стаття 66. Збереження таємниці

Розділ XII Організація грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації

Розділ XII Організація грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації

Стаття 67. Визначення звітності

Стаття 68. Публікації

Розділ XIII Аудит національного банку

Стаття 69. Внутрішній аудит

Стаття 70. Зовнішній аудит

Розділ XIV Особливі положення

Стаття 71. Обмеження діяльності

Стаття 72. Податковий режим

Стаття 73. Переважне і безумовне право

Стаття 74. Оскарження рішень Національного банку

Розділ XV Прикінцеві положення

Розділ XV Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію