Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Редакція діє з  23.04.2021
Статус документа: чинний

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}

{В редакції Закону
№ 644-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 27, ст.221}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300}

{В редакції Закону
№ 2435-IV від 02.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.255}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2433-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.538
№ 2926-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 31, ст.303
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942
№ 1575-VII від 03.07.2014, ВВР, 2014, № 35, ст.1178
№ 1614-VII від 25.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1194
№ 259-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.148
№ 267-VIII від 19.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.151
№ 277-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.166
№ 339-VIII від 21.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.238
№ 413-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.223
№ 570-VIII від 01.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.340
№ 1387-VIII від 31.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.522
№ 2226-VIII від 06.12.2017, ВВР, 2018, № 11, ст.55
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238
№ 1357-IX від 30.03.2021}

{Установити, що у 2016 році норми і положення абзацу шостого частини третьої статті 6 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "дитина-інвалід" та "інвалід" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018}

Цей Закон встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації

Розділ II Організаційні основи мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи

Стаття 6. Військово-транспортний обов'язок

Стаття 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 8. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки

Стаття 9. Захист інформації про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Розділ III Повноваження Верховної Ради України, Президента України, кабінету міністрів України та інших органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 10. Верховна Рада України

Стаття 11. Президент України

Стаття 12. Кабінет Міністрів України

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку

Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку

Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України

Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування

Стаття 19. Судові органи

Стаття 20. Органи прокуратури України

Розділ IV Обов'язки підприємств, установ і організацій та громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Розділ V Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

Стаття 24. Мета бронювання військовозобов'язаних

Стаття 25. Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних

Розділ VI Відповідальність за порушення законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Стаття 26. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності

Розділ VII Прикінцеві положення

Розділ VII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію