Закон України "Про міжнародні договори України"
Редакції документа
Редакція діє з  11.04.2021
Статус документа: чинний

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про міжнародні договори України


(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 50, ст.540)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166
№ 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238
№ 1135-IX від 26.01.2021}

Цей Закон встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про міжнародні договори України"
I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Види міжнародних договорів України

II. Укладення міжнародних договорів україни

Стаття 4. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України

Стаття 5. Рішення про проведення переговорів і про підписання міжнародних договорів України

Стаття 6. Повноваження на укладення міжнародного договору України

Стаття 7. Делегація чи представник України для укладення міжнародного договору України

Стаття 8. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору

Стаття 9. Ратифікація міжнародних договорів України

Стаття 10. Заяви та застереження України до міжнародних договорів

Стаття 11. Обмін ратифікаційними грамотами

Стаття 12. Затвердження міжнародних договорів України

Стаття 13. Приєднання України до міжнародних договорів або їх прийняття

Стаття 14. Набрання чинності міжнародними договорами України

III. Дотримання і виконання міжнародних договорів україни

Стаття 15. Дотримання міжнародних договорів України

Стаття 16. Виконання міжнародних договорів України

Стаття 17. Загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України

Стаття 18. Заходи, що вживаються у разі порушення міжнародного договору України іншими його сторонами

Стаття 19. Дія міжнародних договорів України на території України

Стаття 20. Пролонгація міжнародного договору України

IV. Оприлюднення, реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України

Стаття 21. Оприлюднення міжнародних договорів України

Стаття 22. Реєстрація міжнародних договорів України

Стаття 23. Зберігання текстів міжнародних договорів України

V. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України

Стаття 24. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України

Стаття 25. Наслідки припинення та зупинення дії міжнародного договору України

Стаття 26. Офіційні повідомлення про припинення або зупинення дії міжнародних договорів України

Стаття 27. Інформування Верховної Ради України стосовно міжнародних договорів України

VI. Контроль за виконанням цього закону та міжнародних договорів України

Стаття 28. Контроль за виконанням цього Закону та міжнародних договорів України

VII. Прикінцеві положення

VII. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію