Закон України "Про місцеві вибори"
Редакція діє з  19.03.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцеві вибори

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 676-VIII від 04.09.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.371
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1848-VIII від 09.02.2017, ВВР, 2017, № 12, ст.134
№ 1850-VIII від 09.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.143
№ 1851-VIII від 09.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.144}

Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

close icon
Структура документа
Закон України "Про місцеві вибори"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство про місцеві вибори

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

Стаття 3. Загальне виборче право

Стаття 4. Рівне виборче право

Стаття 5. Пряме виборче право

Стаття 6. Вільні вибори

Стаття 7. Таємне голосування

Стаття 8. Особисте голосування

Стаття 9. Право бути обраним

Стаття 10. Право висування кандидатів

Стаття 11. Засади виборчого процесу

Стаття 12. Суб’єкти виборчого процесу

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

Розділ II Види місцевих виборів, порядок і строки їх проведення

Стаття 14. Види місцевих виборів та порядок їх призначення

Стаття 15. Строки призначення місцевих виборів та оголошення виборчого процесу, правила обчислення строків

Стаття 16. Визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад

Розділ III Виборчі округи та виборчі дільниці

Стаття 17. Виборчі округи

Стаття 18. Виборчі дільниці

Розділ IV Виборчі комісії

Стаття 19. Система виборчих комісій

Стаття 20. Статус виборчих комісій

Стаття 21. Вимоги до членів виборчих комісій

Стаття 22. Порядок формування складу територіальних виборчих комісій

Стаття 23. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

Стаття 24. Повноваження Центральної виборчої комісії

Стаття 25. Повноваження територіальних виборчих комісій

Стаття 26. Повноваження дільничної виборчої комісії

Стаття 27. Організація роботи виборчої комісії

Стаття 28. Статус та оплата праці члена виборчої комісії

Стаття 29. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена виборчої комісії

Розділ V Списки виборців

Стаття 30. Складання попередніх списків виборців

Стаття 31. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

Стаття 32. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

Стаття 33. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців дільничною виборчою комісією

Стаття 34. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

Розділ VI Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 35. Загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 36. Висування кандидатів місцевою організацією партії

Стаття 37. Загальний порядок висування кандидатів місцевою організацією партії

Стаття 38. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі

Стаття 39. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі

Стаття 40. Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 41. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі

Стаття 42. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі

Стаття 43. Порядок реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 44. Грошова застава

Стаття 45. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 46. Відмова в реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 47. Скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 48. Особливості голосування по одному кандидату (по одному виборчому списку)

Розділ VII Інформаційне забезпечення виборів

Стаття 49. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

Стаття 50. Загальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 51. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

Стаття 52. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

Стаття 53. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами

Розділ VIII передвиборна агітація

Стаття 54. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації

Стаття 55. Проведення публічних заходів для ведення передвиборної агітації

Стаття 56. Виготовлення і порядок розміщення друкованих агітаційних матеріалів

Стаття 57. Загальний порядок використання засобів масової інформації

Стаття 58. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

Стаття 59. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

Стаття 60. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

Розділ IX Гарантії діяльності суб’єктів виборчого процесу, офіційних спостерігачів

Стаття 61. Гарантії діяльності місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, їх представників, уповноважених осіб

Стаття 62. Гарантії діяльності кандидатів

Стаття 63. Довірені особи кандидатів

Стаття 64. Офіційні спостерігачі

Стаття 65. Офіційні спостерігачі від кандидатів, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

Стаття 66. Офіційні спостерігачі від громадських організацій

Стаття 67. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій

Розділ X Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів

Стаття 68. Фінансування місцевих виборів

Стаття 69. Фінансове забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів

Стаття 70. Виборчий фонд місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 71. Розпорядники виборчого фонду кандидата, місцевої організації партії

Стаття 72. Формування виборчого фонду

Стаття 73. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення місцевих виборів

Розділ XI Голосування та встановлення результатів місцевих виборів

Стаття 74. Виборчі бюлетені

Стаття 75. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям

Стаття 76. Приміщення для голосування

Стаття 77. Організація і порядок голосування

Стаття 78. Порядок організації голосування за місцем перебування

Стаття 79. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

Стаття 80. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців

Стаття 81. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

Стаття 82. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії

Стаття 83. Встановлення підсумків голосування

Стаття 84. Порядок прийняття та розгляду протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та інших виборчих документів територіальних виборчих комісій територіальною виборчою комісією, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів

Стаття 85. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, виборів сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 86. Встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі

Стаття 87. Проведення повторного голосування

Стаття 88. Офіційне оприлюднення результатів виборів

Стаття 89. Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост

Розділ XII Заміщення депутатів, позачергові, повторні, проміжні та перші вибори

Стаття 90. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів сільської, селищної ради

Стаття 91. Проведення повторних місцевих виборів депутатів (депутата), сільських, селищних, міських голів, старост

Стаття 92. Проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови, старости

Стаття 93. Перші місцеві вибори

Стаття 931. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України "Про добровільне об’єднання територіальних громад"

Розділ XIII Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів. відповідальність за порушення законодавства про місцеві вибори

Стаття 94. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів

Стаття 95. Строки оскарження

Стаття 96. Форма і зміст скарги

Стаття 97. Порядок і строки розгляду скарг

Стаття 98. Докази

Стаття 99. Рішення за результатом розгляду скарги

Стаття 100. Відповідальність за порушення законодавства України про місцеві вибори

Розділ XIV Зберігання виборчої документації

Стаття 101. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Розділ XV Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію