Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Редакція діє з  06.12.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцеві державні адміністрації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 20-21, ст.190)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2419-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.149 
№ 2470-III від 29.05.2001, ВВР, 2001, № 32, ст.172}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду 
№ 16-рп/2001 від 04.12.2001}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 594-IV від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.159 
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38 
№ 1213-IV від 02.10.2003, ВВР, 2004, № 10, ст.103 
№ 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.228}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 21-рп/2003 від 25.12.2003}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1412-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.252 
№ 1419-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст.259 
№ 1577-IV від 04.03.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.323 
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 9-рп/2005 від 13.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 3167-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.104 
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 
№ 514-V від 21.12.2006, ВВР, 2007, № 11, ст.94 
№ 698-V від 22.02.2007, ВВР, 2007, № 20, ст.282 
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 
№ 882-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.297 
№ 1725-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.54 
№ 1825-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.107 
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 
№ 2404-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 40, ст.524 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63 
№ 3272-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 44, ст.461 
№ 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.97 
№ 4731-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.98 
№ 4875-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, № 17, ст.154 
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218 
№ 5059-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.251 
№ 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243 
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549 
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550 
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682 
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693 
№ 365-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.248 
№ 563-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.731 
№ 796-VII від 27.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.193}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон 
№ 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 320-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.236
№ 650-VIII від 17.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.382
№ 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 936-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.99
№ 995-VIII від 04.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.108
№ 1764-VIII від 17.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.6
№ 1862-VIII від 21.02.2017, ВВР, 2017, № 14, ст.157
№ 1923-VIII від 14.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.203
№ 2190-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.405
№ 2325-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 20, ст.189
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 2646-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 4, ст.32
№ 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 233-IX від 29.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.380
№ 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226
№ 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 1009-IX від 17.11.2020}

{У тексті Закону слово "інвалідів" замінено словами "особа з інвалідністю" згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018}

Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

close icon
Структура документа
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
I. Загальні положення

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

II. Формування місцевих державних адміністрацій

Стаття 7-1. Утворення та реорганізація районних державних адміністрацій

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій

III. Компетенція місцевих державних адміністрацій
Глава 1 Повноваження місцевих державних адміністрацій

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів

Стаття 15. Об’єкти управління місцевих державних адміністрацій

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями

Глава 2 Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій

Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами

IV. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України

Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами

Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами

V. Організація та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників голови, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 42. Організація діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій

Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим

VI. Забезпечення діяльності та відповідальність місцевих державних адміністрацій, їх посадових осіб

Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій

VII. Заключні положення

Заключні положення

Замовити персональну презентацію