Закон України "Про металобрухт"
Редакції документа
Редакція діє з  14.02.2021
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про металобрухт

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 25, ст.212)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2114-III від 16.11.2000, ВРР, 2001, № 1, ст.3
№ 359-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, № 6, ст.52
№ 2165-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.85
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 441-V від 13.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.73
№ 1073-V від 24.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.448
№ 2798-VI від 17.12.2010, ВВР, 2011, № 25, ст.185
№ 4075-VI від 07.12.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.282
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 1455-VIII від 12.07.2016, ВВР, 2016, № 39, ст.600
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 776-IX від 14.07.2020}

{У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2114-III від 16.11.2000}

{У тексті Закону слова "суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб’єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб’єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 4075-VI від 07.12.2011}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 776-IX від 14.07.2020}

close icon
Структура документа
Закон України "Про металобрухт"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про металобрухт

Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали

Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Розділ II Вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом

Розділ II

Стаття 5. Вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом

Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 9. Експорт металобрухту

Стаття 10. Імпорт металобрухту

Стаття 11. Облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Розділ III Державне регулювання та державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Розділ IV Міжнародне співробітництво

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію