Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

close icon
Структура документа
Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
Про ліцензування видів господарської діяльності

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування

Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування

Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Стаття 6. Повноваження органів ліцензування

Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Стаття 8. Запровадження, скасування, зміна назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Стаття 9. Ліцензійні умови

Стаття 10. Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування

Стаття 11. Документи, що подаються для одержання ліцензії

Стаття 12. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду

Стаття 13. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії

Стаття 14. Плата за видачу ліцензії

Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Стаття 16. Анулювання ліцензії

Стаття 17. Ліцензійні справи

Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Стаття 19. Нагляд і контроль у сфері ліцензування

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності

Стаття 21. Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію