Закон України "Про культуру"
Редакція діє з  16.07.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про культуру

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4731-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.98
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 954-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.102 - щодо набрання чинності Закону див. Закон № 1656-VIII від 06.10.2016
№ 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.103
№ 2054-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 26, ст.298
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2458-VIII від 19.06.2018, ВВР, 2018, № 34, ст.257
№ 2481-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.274
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 385-IX від 17.12.2019, ВВР, 2020, № 15, ст.94
№ 447-IX від 14.01.2020
№ 524-IX від 04.03.2020
№ 692-IX від 16.06.2020}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частини третьої статті 22абзацу другого частини першоїчастини третьої статті 29 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{Установити, що у 2017 році норми і положення абзацу другого частини першої статті 29 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів згідно із Законом № 1801-VIII від 21.12.2016}

Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них.

close icon
Структура документа
Закон України "Про культуру"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство України про культуру

Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері культури

Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури

Стаття 5. Мова у сфері культури

Розділ II Права і обов'язки у сфері культури

Стаття 6. Права громадян у сфері культури

Стаття 7. Свобода творчості

Стаття 8. Право на доступ до культурних цінностей та культурних благ

Стаття 9. Право на утворення закладів культури

Стаття 10. Права громадян України всіх національностей у сфері культури

Стаття 11. Обов'язки у сфері культури

Розділ III Діяльність у сфері культури

Стаття 12. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури

Стаття 13. Сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури

Стаття 14. Підтримка вітчизняних виробників у сфері культури

Стаття 15. Розповсюдження та популяризація творів літератури і мистецтва

Стаття 16. Збереження культурної спадщини, культурних цінностей та культурних благ

Стаття 17. Професійна творча діяльність

Стаття 18. Сприяння мистецькому аматорству та організації дозвілля громадян

Стаття 19. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури

Стаття 20. Особливості провадження інвестиційної та інноваційної діяльності, проведення приватизації у сфері культури

Стаття 21. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури

Стаття 211. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури

Стаття 212. Порядок конкурсного добору керівника державного чи комунального закладу культури

Стаття 213. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

Стаття 214. Подання документів для участі в конкурсі

Стаття 215. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника

Розділ IV Базова мережа закладів культури

Стаття 22. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури

Стаття 23. Рівні базової мережі закладів культури

Стаття 24. Переліки закладів культури базової мережі

Стаття 25. Національні та академічні заклади культури

Розділ V Фінансування і забезпечення господарської діяльності закладів культури

Стаття 26. Витрати на утримання закладів культури

Стаття 27. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури

Стаття 28. Забезпечення господарської діяльності закладів культури

Розділ VI Соціальні гарантії працівників у сфері культури

Стаття 29. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури

Стаття 30. Пенсійне забезпечення та соціальний захист працівників сфери культури

Розділ VII Участь громадськості у розвитку сфери культури

Стаття 31. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури

Стаття 32. Співпраця державних органів та культурно-мистецької громадськості

Розділ VIII Міжнародні культурні зв'язки

Стаття 33. Державне сприяння міжнародному культурному співробітництву

Стаття 34. Розвиток національної культури за межами України

Розділ IX Відповідальність за порушення законодавства про культуру

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про культуру

Розділ X Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію