Закон України "Про кредитні спілки"
Редакція діє з  03.07.2020
Статус документа: чинний
 

З А К О Н У  К Р А Ї Н И

Про кредитні спілки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 15, ст.101)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 2454-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.259
№ 2704-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.421
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 540-IX від 30.03.2020
№ 720-IX від 17.06.2020}

Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань.

close icon
Структура документа
Закон України "Про кредитні спілки"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення кредитної спілки

Стаття 2. Основні принципи діяльності кредитної спілки

Стаття 3. Юридичний статус кредитної спілки

Стаття 4. Обмеження використання терміна "кредитна спілка" у найменуваннях підприємств, установ та організацій

Стаття 5. Законодавство про кредитні спілки

Розділ II Організаційні засади створення та порядок припинення діяльності кредитних спілок

Стаття 6. Створення кредитної спілки

Стаття 7. Статут кредитної спілки

Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки

Стаття 9. Припинення діяльності кредитної спілки

Розділ III Члени кредитної спілки, їх права та обов'язки

Стаття 10. Членство у кредитній спілці

Стаття 11. Права членів кредитної спілки

Стаття 12. Обов'язки членів кредитної спілки

Розділ IV Управління кредитною спілкою

Стаття 13. Органи управління кредитної спілки

Стаття 14. Загальні збори членів кредитної спілки

Стаття 15. Спостережна рада кредитної спілки

Стаття 16. Правління кредитної спілки

Стаття 17. Кредитний комітет кредитної спілки

Стаття 18. Ревізійна комісія кредитної спілки

Розділ V Економічні засади діяльності кредитної спілки

Стаття 19. Майно кредитної спілки

Стаття 20. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки

Стаття 21. Господарська діяльність кредитної спілки

Стаття 22. Облік і звітність кредитної спілки

Стаття 23. Кошти членів кредитної спілки

Розділ VI Асоціації кредитних спілок

Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності

Стаття 241. Припинення діяльності асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань

Стаття 25. Об'єднана кредитна спілка

Розділ VII Державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок

Стаття 26. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок

Розділ VIII Відповідальність за порушення законодавства про кредитні спілки

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про кредитні спілки

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію