Закон України "Про кінематографію"
Редакції документа
Редакція діє з  16.10.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про кінематографію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 22, ст.114)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 763-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.248 
№ 3317-IV від 12.01.2006, ВВР, 2006, № 18, ст.155}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 13-рп/2007 від 20.12.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1909-VI від 18.02.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.199 
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 
№ 3588-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.78 
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62 
№ 159-VIII від 05.02.2015, ВВР, 2015, № 18, ст.131 
№ 1046-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 19, ст.213
№ 1977-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 20, ст.240 
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 164-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 49, ст.331}

Цей Закон визначає правові основи діяльності в галузі кінематографії та регулює суспільні відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням фільмів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про кінематографію"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про кінематографію

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Визначення термінів

Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права

Стаття 5. Основні принципи кінематографії

Стаття 6. Мова у галузі кінематографії

Розділ II Організаційні засади в кінематографії

Стаття 7. Суб'єкти кінематографії

Стаття 8. Підприємницька діяльність суб'єктів кінематографії

Стаття 9. Органи управління кінематографією

Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії

Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії

Стаття 9-3. Кінокомісії

Стаття 9-4. Державні кіностудії

Розділ III Виробництво, розповсюдження, демонстрування та зберігання фільмів

Стаття 10. Види фільмів

Стаття 101. Оцінні елементи, бальна система для національних фільмів

Стаття 11. Учасники створення фільму

Стаття 12. Виробництво фільму

Стаття 13. Вихідні дані (титри) фільму

Стаття 14. Порядок розповсюдження і демонстрування фільмів

Стаття 15. Права та умови розповсюдження і демонстрування фільму

Стаття 151. Розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки

Стаття 152. Використання національного екранного часу

Стаття 16. Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії

Стаття 17. Зберігання вихідних матеріалів фільму та фільмокопій, комплектування державного фонду фільмів

Розділ V Міжнародні зв'язки

Стаття 23. Міжнародна діяльність суб'єктів кінематографії України

Стаття 24. Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб у кінематографії України

Стаття 25. Міжнародні договори

Розділ VI Відповідальність за порушення законодавства про кінематографію

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про кінематографію

Розділ VII Прикінцеві положення

Розділ VII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію