Закон України "Про карантин рослин"
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа


З А К О Н  У К Р А Ї Н И

close icon
Структура документа
Закон України "Про карантин рослин"
Про карантин рослин

Про карантин рослин

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

Розділ II Державне управління у сфері карантину рослин

Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин

Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин

Стаття 10. Права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд

Стаття 11. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд

Стаття 12. Права та обов'язки осіб щодо карантину рослин

Стаття 13. Фітосанітарна експертиза

Розділ III Розробка та застосування фітосанітарних заходів

Стаття 14. Цілі фітосанітарних заходів

Стаття 15. Належний рівень фітосанітарного захисту

Стаття 16. Розробка, перегляд, внесення змін та прийняття фітосанітарних заходів

Стаття 17. Проведення аналізу ризику та управління ризиком

Стаття 18. Визначення ефективності іноземної національної організації захисту рослин

Стаття 19. Повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів

Стаття 20. Документація фітосанітарних заходів

Стаття 21. Опублікування та здійснення фітосанітарних заходів

Стаття 22. Принципи застосування фітосанітарних заходів

Стаття 23. Договори щодо еквівалентності фітосанітарних заходів

Стаття 24. Принципи процедур перевірки, інспектування та ухвалення

Розділ IV Виявлення, моніторинг та боротьба із регульованими шкідливими організмами

Стаття 25. Встановлення переліку регульованих шкідливих організмів

Стаття 26. Встановлення переліків об’єктів регулювання

Стаття 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

Стаття 28. Система раннього попередження про карантинні організми

Стаття 29. Контроль за переміщенням об'єктів регулювання

Стаття 30. Інспектування об'єктів регулювання

Стаття 31. Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів

Стаття 32. Біологічний контроль за шкідливими організмами

Стаття 33. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму в Україні

Стаття 34. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у карантинній зоні

Розділ V Міжнародна торгівля

Стаття 35. Заборона або обмеження імпорту

Стаття 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів

Стаття 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України

Стаття 39. Стандартний фітосанітарний контроль

Стаття 40. Вибірковий фітосанітарний контроль

Стаття 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що імпортуються

Стаття 42. Поводження з вантажами, яким було відмовлено у ввезенні

Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту

Стаття 45. Фітосанітарні процедури вантажів у митницях призначення

Стаття 46. Фітосанітарний контроль вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються, імпортуються або реекспортуються

Розділ VI Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин

Розділ VII Наукове та фінансове забезпечення у сфері карантину рослин

Стаття 48. Наукове забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 49. Фінансування фітосанітарних заходів

Стаття 50. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Розділ VIII Міжнародне співробітництво у сфері карантину рослин

Стаття 51. Міжнародні договори

Стаття 52. Участь у міжнародних організаціях

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію