Редакція діє з  21.10.2019
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про іпотеку

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 38, ст.313)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110 
№ 3273-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 16, ст.134 
№ 3480-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 31, ст.268 
№ 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257 
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535 
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539 
№ 2518-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.22 
№ 2677-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142 
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53 
№ 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197 
№ 4188-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.341 
№ 5037-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224 
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264 
№ 5059-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.251 
№ 402-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.708 
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885 
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935 
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555 
№ 2478-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.368
Кодексом
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
Законом
№ 112-IX від 19.09.2019}

{У тексті Закону слова "реалізаційна ціна" та "ціна реалізації" в усіх відмінках замінено словами "ціна продажу" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3201-IV від 15.12.2005}

{У тексті Закону слова "порушення провадження у справі про відновлення платоспроможності" та "порушено справу про банкрутство" замінено відповідно словами "відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)" та "відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)" згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018}

close icon
Структура документа
Закон України "Про іпотеку"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про іпотеку

Стаття 3. Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки

Стаття 4. Державна реєстрація іпотеки

Стаття 5. Предмет іпотеки

Стаття 6. Умови передачі нерухомого майна в іпотеку

Стаття 7. Вимоги, які забезпечуються іпотекою

Стаття 8. Страхування предмета іпотеки

Стаття 9. Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки

Стаття 10. Збереження предмета іпотеки

Стаття 11. Майновий поручитель

Стаття 12. Правові наслідки порушення обов’язків іпотекодавця

Стаття 13. Наступна іпотека

Стаття 14. Особливості іпотеки об’єктів права державної чи комунальної власності

Стаття 15. Особливості іпотеки земельних ділянок

Стаття 16. Особливості іпотеки об’єктів незавершеного будівництва

Стаття 17. Підстави припинення іпотеки

Розділ II Оформлення іпотеки

Стаття 18. Іпотечний договір

Стаття 19. Внесення змін і доповнень до іпотечного договору

Стаття 20. Заставна

Стаття 21. Форма і зміст заставної

Стаття 22. Умови реалізації прав та виконання обов’язків, що випливають із заставної

Розділ III Перехід прав за іпотечним договором і заставною

Стаття 23. Наслідки переходу права власності на предмет іпотеки до третьої особи

Стаття 24. Відступлення прав за іпотечним договором

Стаття 25. Передача заставної

Стаття 26. Правові наслідки передачі заставної

Стаття 27. Поновлення прав за заставною

Розділ IV Використання заставної для рефінансування

Стаття 28. Суб’єкти та способи рефінансування

Стаття 29. Продаж заставної з зобов’язанням зворотного викупу

Стаття 30. Застава заставної

Стаття 31. Іпотечні цінні папери

Стаття 32. Порядок рефінансування

Розділ V Задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки

Стаття 33. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки

Стаття 34. Передача предмета іпотеки в управління

Стаття 35. Повідомлення про порушення основного зобов’язання та/або іпотечного договору

Стаття 36. Позасудове врегулювання

Стаття 37. Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки

Стаття 38. Право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки

Стаття 39. Реалізація предмета іпотеки за рішенням суду

Стаття 40. Виселення мешканців

Стаття 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах

Стаття 42. Наслідки виконання основного зобов’язання до моменту реалізації предмета іпотеки

Стаття 43. Підготовка до проведення прилюдних торгів

Стаття 44. Участь у прилюдних торгах

Стаття 45. Порядок проведення прилюдних торгів

Стаття 46. Порядок проведення розрахунків за майно, придбане на прилюдних торгах

Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки

Стаття 48. Оскарження результатів прилюдних торгів

Стаття 49. Права та обов’язки іпотекодержателя у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися

Стаття 50. Припинення прав та вимог на предмет іпотеки після його реалізації

Стаття 51. Наслідки вилучення (викупу) предмета іпотеки для державних чи суспільних потреб

Розділ VI Прикінцеві положення

Розділ VI Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію