Закон України "Про інвестиційну діяльність"
Редакції документа
Редакція діє з  13.02.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інвестиційну діяльність

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст.646)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1561-XII від 18.09.91, ВВР, 1991, № 47, ст.647}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1955-XII від 10.12.91, ВВР, 1992, № 10, ст.138
№ 185/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, № 33, ст.226
№ 697-XIV від 21.05.99, ВВР, 1999, № 31, ст.248
№ 2899-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 15, ст.100}

{Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 1-рп/2002 від 29.01.2002}

{Додатково див. Ухвалу Конституційного Суду
№ 3-уп/2002 від 14.03.2002}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 40-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 36, ст.266 - зміни виключені у зв'язку з
виключенням пункту 3 розділу VII цього Закону на підставі Закону
№ 2505-IV від 25.03.2005,

№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 1407-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 16, ст.238
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 800-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.257
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 2518-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.22
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 3461-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 51, ст.578
№ 4218-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 36, ст.416
№ 4220-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.345
№ 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 29, ст.337
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 639-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.770
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1981-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.221
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2095-VIII від 08.06.2017, ВВР, 2017, № 32, ст.344
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див.
пункт 1 розділу XII
№ 1116-IX від 17.12.2020}

{У тексті Закону слова "інвестиційна програма" та "інвестиційна програма (проект)" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 4218-VI від 22.12.2011}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування економіки України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

{Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 4218-VI від 22.12.2011}

close icon
Структура документа
Закон України "Про інвестиційну діяльність"
I. Загальні положення

Стаття 1. Інвестиції

Стаття 2. Інвестиційна діяльність

Стаття 3. Інноваційна діяльність

Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності

Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність

II. Здійснення інвестиційної діяльності

Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності

Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності

Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

III. Державне регулювання інвестиційної діяльності

Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності

Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності

Стаття 12-1. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів

Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо державних інвестицій

Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві

Стаття 15. Державна експертиза інвестиційних проектів

Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування

Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності

IV. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій

Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності

Стаття 19. Захист інвестицій

Стаття 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності

Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності

Стаття 22. Міжнародні договори

Замовити персональну презентацію