Закон України "Про інформацію"
Редакції документа
Редакція діє з  16.07.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про інформацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650)

{Вводиться в дію Постановою ВР 
№ 2658-XII від 02.10.92, ВВР, 1992, № 48, ст.651}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-зп від 30.10.97}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213 
№ 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194 
№ 676-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 28, ст.214 
№ 1268-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.141 
№ 1703-IV від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.394 
№ 2707-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.429 
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63 
№ 2724-VI від 30.11.2010, ВВР, 2011, № 12, ст.86 
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160}

{В редакції Закону № 2938-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, ст.313}

{Зміни до Закону див. в Законі № 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219 
№ 1405-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533 
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 692-IX від 16.06.2020}

{У тексті Закону слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1703-IV від 11.05.2004}

{У тексті Закону слова "і регіонального" виключено згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010}

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

close icon
Структура документа
Закон України "Про інформацію"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин

Стаття 3. Державна інформаційна політика

Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин

Стаття 5. Право на інформацію

Стаття 6. Гарантії права на інформацію

Стаття 7. Охорона права на інформацію

Стаття 8. Мова інформації

Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності

Розділ II Види інформації

Стаття 10. Види інформації за змістом

Стаття 11. Інформація про фізичну особу

Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)

Стаття 15. Науково-технічна інформація

Стаття 16. Податкова інформація

Стаття 17. Правова інформація

Стаття 18. Статистична інформація

Стаття 19. Соціологічна інформація

Стаття 20. Доступ до інформації

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом

Розділ III Діяльність журналістів, засобів масової інформації, їх працівників

Стаття 22. Масова інформація та її засоби

Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга

Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів

Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації

Розділ IV Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації

Стаття 30. Звільнення від відповідальності

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію