Закон України "Про інформацію"
Редакції документа
Редакція діє з  28.02.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про інформацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.650)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2658-XII (2658-12) від 02.10.92, ВВР, 1992, № 48, ст.651}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні
Конституційного Суду
№ 5-зп (v005p710-97) від 30.10.97}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1642-III (1642-14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 27, ст.213
№ 3047-III (3047-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
№ 676-IV (676-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 28, ст.214
№ 1268-IV (1268-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.141
№ 1703-IV (1703-15) від 11.05.2004, ВВР, 2004, № 32, ст.394
№ 2707-IV (2707-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.429
№ 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 2724-VI (2724-17) від 30.11.2010, ВВР, 2011, № 12, ст.86
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160}

{В редакції Закону
№ 2938-VI (2938-17) від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, ст.313}

{Зміни до Закону див. в Законі
№ 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010
 додатково див. Закон № 763-VII (763-18) від 23.02.2014, ВВР,
2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 317-VIII (317-19) від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 1405-VIII (1405-19) від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.533
 № 1774-VIII (1774-19) від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25}

{У тексті Закону (2657-12) слово "конфіденціальна" в усіх
відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному
відмінку згідно із Законом № 1703-IV (1703-15) від
 11.05.2004}

{Зміни, передбачені підпунктом 23 пункту 1 розділу XI Закону України № 5029-VI від 03.07.2012
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України № 2-р/2018 від 28.02.2018}

{У тексті Закону слова "і регіонального" виключено
згідно із Законом № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010}

Цей Закон регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

close icon
Структура документа
Закон України "Про інформацію"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин

Стаття 3. Державна інформаційна політика

Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин

Стаття 5. Право на інформацію

Стаття 6. Гарантії права на інформацію

Стаття 7. Охорона права на інформацію

Стаття 8. Мова інформації

Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності

Розділ II Види інформації

Стаття 10. Види інформації за змістом

Стаття 11. Інформація про фізичну особу

Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)

Стаття 15. Науково-технічна інформація

Стаття 16. Податкова інформація

Стаття 17. Правова інформація

Стаття 18. Статистична інформація

Стаття 19. Соціологічна інформація

Стаття 20. Доступ до інформації

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом

Розділ III Діяльність журналістів, засобів масової інформації, їх працівників

Стаття 22. Масова інформація та її засоби

Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга

Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів

Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації

Розділ IV Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації

Стаття 30. Звільнення від відповідальності

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію