Закон України "Про громадські об'єднання"
Редакції документа
Редакція діє з  22.07.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадські об'єднання

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1)

 {Зміни до Закону див. в Законі
№ 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 -
втратив чинність на підставі Закону
№ 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811
№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593
№ 1593-VII від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1186
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 317-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.219
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 475-VIII від 21.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.285
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800
№ 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222
№ 2415-VIII від 15.05.2018}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

close icon
Структура документа
Закон України "Про громадські об'єднання"
Розділ I Загальні засади

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань

Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань

Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання

Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей)

Розділ II Утворення та реєстрація громадського об'єднання

Стаття 7. Засновники громадського об'єднання

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання

Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об’єднання

Стаття 10. Найменування громадського об'єднання

Стаття 11. Статут громадського об'єднання

Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об'єднання

Стаття 18. Символіка громадського об'єднання

Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання

Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації

Розділ III Права та діяльність громадських об'єднань

Стаття 21. Права громадських об'єднань

Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань

Стаття 24. Власність громадського об'єднання

Розділ IV Особливості припинення громадських об'єднань

Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об'єднання

Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об'єднання

Стаття 28. Заборона громадського об'єднання

Стаття 29. Порядок припинення громадського об'єднання

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства

Розділ V Прикінцеві та перехідні положення

Розділ V Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію