Закон України "Про господарські товариства"
Редакції документа
Редакція діє з  03.07.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою
відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю на підставі Закону
№ 2275-VIII від 06.02.2018}

Про господарські товариства

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 49, ст.682)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 1577-XII від 19.09.91, ВВР, 1991, № 49, ст.683}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2692-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 48, ст.662
Декретом
№ 24-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, № 11, ст. 94
Законами
№ 3709-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, № 3, ст. 11
№ 3710-XII від 16.12.93, ВВР, 1993, № 51, ст.480
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст.90
№ 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст.93
№ 769/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, № 18, ст. 89
№ 622-XIV від 05.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.213
№ 1708-III від 11.05.2000, ВВР, 2000, № 32, ст.256
№ 1987-III від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.397
№ 2409-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.146
№ 2916-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 15, ст.102
№ 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
№ 3047-III  від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
№ 3095-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.222
№ 762-IV  від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181
№ 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.228
№ 1519-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.320
№ 2459-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.263}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2005 від 11.05.2005}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст.480
№ 3107-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.88
№ 997-V  від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440
№ 514-VI  від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 50-51, ст.384
№ 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року
№ 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.76
№ 1873-VI  від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.137
№ 2154-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 22-23, № 24-25, ст.263 - зміни застосовуються у 2010 році
№ 2435-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.539
№ 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 22-рп/2010 від 30.11.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2774-VI від 03.12.2010, ВВР, 2011, № 22, ст.151
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 3262-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.445
№ 3263-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.446
№ 3326-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.481
№ 3384-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 46, ст.512
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 1-рп/2013 від 05.02.2013}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 221-VII від 18.04.2013, ВВР, 2014, № 10, ст.119
№ 642-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.773
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.188
№ 816-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.7
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800
№ 1984-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2018, № 10, ст.52
№ 720-IX від 17.06.2020}

{Роз'яснення: господарські товариства, офіційно зареєстровані до моменту введення в дію Закону "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства", перереєстрації не підлягають, відповідно до Постанови ВР № 3711-XII від 16.12.93, ВВР, 1994, № 3, ст.12}

{У тексті Закону слова "установчий договір", "збори учасників", "статутний фонд", "рада товариства (спостережна рада)", "рада акціонерного товариства (спостережна рада)" у всіх відмінках замінено відповідно словами "засновницький договір", "загальні збори учасників", "статутний (складений) капітал", "наглядова рада товариства", "наглядова рада акціонерного товариства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників.

close icon
Структура документа
Закон України "Про господарські товариства"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Господарські товариства

Стаття 2. Найменування товариства

Стаття 3. Засновники та учасники товариства

Стаття 4. Установчі документи товариства

Стаття 5. Строк діяльності товариства

Стаття 6. Державна реєстрація товариства

Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства

Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства

Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва товариств

Стаття 10. Права учасників товариства

Стаття 11. Обов'язки учасників товариства

Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства

Стаття 12. Власність на майно товариства

Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

Стаття 14. Фонди товариства

Стаття 15. Прибуток товариства

Стаття 16. Зміни статутного (складеного) капіталу

Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства

Стаття 18. Облік та звітність товариства

Стаття 19. Припинення товариства

Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів

Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи

Розділ II Окремі види товариств
Глава 1. Акціонерне товариство

Стаття 24. Поняття акціонерного товариства

Стаття 25. Види акціонерних товариств

Стаття 26. Засновники акціонерного товариства

Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів

Стаття 28. Придбання акцій

Стаття 29. Розповсюдження акцій

Стаття 30. Відкрита підписка на акції

Стаття 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства

Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій

Стаття 33. Оплата акцій

Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків

Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства

Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства

Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства

Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства

Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів

Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів

Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів

Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори

Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства

Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства

Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства

Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства

Глава 2. Товариство з обмеженою відповідальністю

Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 511. Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 512. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Стаття 52. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи

Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі

Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори

Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю

Глава 3. Товариство з додатковою відповідальністю

Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю

Глава 4. Повне товариство

Стаття 66. Поняття повного товариства

Стаття 67. Зміст засновницького договору про повне товариство

Стаття 68. Ведення справ повного товариства

Стаття 69. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства

Стаття 70. Про заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством

Стаття 71. Вихід учасника з повного товариства

Стаття 72. Виключення учасника з повного товариства

Стаття 73. Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві

Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного товариства

Глава 5. Командитне товариство

Стаття 75. Поняття командитного товариства

Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство

Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства норм про повне товариство

Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства

Стаття 79. Права вкладників командитного товариства

Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства

Стаття 81. Управління справами командитного товариства

Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного товариства

Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства

Замовити персональну презентацію