Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Редакція діє з  01.08.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 19-рп/2008 від 02.10.2008}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 27-рп/2008 від 03.12.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1822-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.106
№ 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2499-VI від 07.09.2010, ВВР, 2011, № 1, ст.3
№ 2510-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.20
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533
№ 3462-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 52, ст.591
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264
№ 5212-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.439
№ 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 588-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.741
№ 643-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.774}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014,
ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 123-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.64
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555
№ 1664-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.798
№ 1736-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.816
№ 1792-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.43
№ 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50
№ 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 112-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.237
№ 122-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.278
№ 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, № 25, ст.171
№ 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
№ 738-IX від 19.06.2020
№ 909-IX від 17.09.2020, ВВР, 2021, № 4, ст.26
№ 1349-IX від 19.03.2021, ВВР, 2021, № 24, ст.205 - вводиться в дію з 14.07.2021
№ 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022}

{У тексті Закону, крім пунктів 2 і 7 розділу VIII "Прикінцеві положення", слова "Уповноважений орган", "спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку, а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках - словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

{У тексті Закону слова "Уповноважений орган" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1323-VII від 05.06.2014}

{У тексті Закону слова "державний орган, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг", "орган державного регулювання ринків фінансових послуг", "державний орган з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "державний орган, що здійснює регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг", "орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг", "уповноважений державний орган" у всіх відмінках і числах замінено словами "орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019}

Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Метою цього Закону є створення правових основ для захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ, фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

{Абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019}

close icon
Структура документа
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг

Стаття 3-1. Принципи захисту прав споживачів фінансових послуг

Розділ II Умови надання фінансових послуг

Стаття 4. Фінансові послуги

Стаття 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг

Стаття 6. Договір про надання фінансових послуг

Розділ III Умови створення та діяльності фінансових установ

Стаття 7. Умови початку діяльності

Стаття 8. Організаційні правила

Стаття 9. Капітал

Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів

Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Стаття 12-1. Розкриття інформації

Стаття 12-2. Звіт про корпоративне управління

Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ

Стаття 14. Облік та звітність

Стаття 15. Зовнішній аудит фінансової установи

Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)

Стаття 16. Об'єднання фінансових установ

Стаття 16-1. Нагляд на консолідованій основі

Стаття 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг

Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Розділ IV Державне регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 19. Мета державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 20. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 22. Співпраця та координація діяльності між органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Розділ V Завдання і повноваження Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Стаття 27. Завдання Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Стаття 28. Повноваження Національного банку України у сфері державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Стаття 29. Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг

Стаття 30. Інспектування

Стаття 31. Нерозголошення інформації з обмеженим доступом

Стаття 32. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав

Розділ VI Ліцензування діяльності фінансових установ

Стаття 34. Ліцензування діяльності з надання небанківських фінансових послуг

Стаття 35. Документи, що подаються до Національного банку України для одержання ліцензії

Стаття 36. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Стаття 38. Видача ліцензії

Стаття 38-1. Підстави відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг

Розділ VII Заходи впливу

Стаття 39. Застосування заходів впливу

Стаття 40. Види заходів впливу

Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

Стаття 41-1. Відповідальність за порушення прав споживачів

Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності

Стаття 44. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг

Стаття 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації

Стаття 47. Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію