Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 19-рп/2008 від 02.10.2008}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду
№ 27-рп/2008 від 03.12.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1822-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 10, ст.106
№ 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 2499-VI від 07.09.2010, ВВР, 2011, № 1, ст.3
№ 2510-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.20
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362
№ 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
№ 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533
№ 3462-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 52, ст.591
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264
№ 5212-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.439
№ 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586
№ 588-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.741
№ 643-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.774}

{Щодо втрати чинності Закону № 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014,
ВВР, 2014, № 12, ст.189}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 123-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.64
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 1414-VIII від 14.06.2016, ВВР, 2016, № 32, ст.555
№ 1664-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.798
№ 1736-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.816
№ 1792-VIII від 20.12.2016}

{У тексті Закону, крім пунктів 2 і 7 розділу VIII "Прикінцеві положення", слова "Уповноважений орган", "спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" у всіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку, а слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках - словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011}

{У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012}

{У тексті Закону слова "Уповноважений орган" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1323-VII від 05.06.2014}

Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Метою цього Закону є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг

Розділ II Умови надання фінансових послуг

Стаття 4. Фінансові послуги

Стаття 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг

Стаття 6. Договір про надання фінансових послуг

Розділ III Умови створення та діяльності фінансових установ

Стаття 7. Умови початку діяльності

Стаття 8. Організаційні правила

Стаття 9. Капітал

Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів

Стаття 11. Достовірність реклами та інформації

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Стаття 12-1. Розкриття інформації

Стаття 12-2. Звіт про корпоративне управління

Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ

Стаття 14. Облік та звітність

Стаття 15. Вимоги до зовнішнього аудиту

Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)

Стаття 16. Об'єднання фінансових установ

Стаття 16-1. Нагляд на консолідованій основі

Стаття 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг

Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Розділ IV Державне регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 19. Мета державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 20. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Стаття 22. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Розділ V Організація, повноваження і порядок діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 23. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 24. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 27. Завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Стаття 29. Пруденційний нагляд

Стаття 30. Інспектування

Стаття 31. Нерозголошення інформації з обмеженим доступом

Стаття 32. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав

Стаття 33. Звітність та відкритість діяльності

Розділ VI Ліцензування діяльності фінансових установ

Стаття 34. Обов'язковість ліцензування

Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

Стаття 36. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії

Стаття 37. Відомості, які містить ліцензія

Стаття 38. Видача ліцензії

Розділ VII Заходи впливу

Стаття 39. Застосування заходів впливу

Стаття 40. Види заходів впливу

Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг

Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності

Стаття 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг

Стаття 44. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг

Стаття 45. Відповідальність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та його посадових осіб

Стаття 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації

Стаття 47. Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Розділ VIII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію