Закон України "Про фермерське господарство"
Редакції документа
Редакція діє з  15.08.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про фермерське господарство

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст.363)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2864-IV від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.560
№ 1048-VI від 03.03.2009, ВВР, 2009, № 29, ст.390
№ 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535
№ 1661-VI від 21.10.2009, ВВР, 2010, № 4, ст.22
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законами
№ 3523-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.18
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1067-VIII від 31.03.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.406
№ 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
№ 2497-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.276
№ 819-IX від 21.07.2020 - щодо введення в дію див. пункт 1 розділу X}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України.

Закон спрямований на створення умов для реалізації ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення раціонального використання і охорони земель фермерських господарств, правового та соціального захисту фермерів України.

close icon
Структура документа
Закон України "Про фермерське господарство"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття фермерського господарства

Стаття 2. Законодавство про фермерське господарство

Стаття 3. Члени фермерського господарства

Стаття 4. Голова фермерського господарства

Розділ II Створення фермерського господарства

Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства

Стаття 7. Надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства із земель державної та комунальної власності

Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства

Стаття 81. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи

Розділ III Державна підтримка фермерських господарств

Стаття 9. Надання допомоги фермерським господарствам

Стаття 10. Український державний фонд підтримки фермерських господарств

Стаття 11. Використання коштів Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

Розділ IV Землі фермерських господарств

Стаття 12. Склад земель фермерського господарства

Стаття 13. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств

Стаття 14. Права фермерського господарства та його членів

Стаття 15. Обов’язки фермерського господарства та його членів

Стаття 16. Право фермерського господарства на будівництво житлових будинків, господарських та інших будівель і споруд

Стаття 17. Використання земель фермерських господарств іншими особами

Стаття 18. Право фермерського господарства на користування природними ресурсами

Розділ V Майно фермерського господарства

Стаття 19. Формування майна фермерського господарства

Стаття 20. Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства

Стаття 21. Відповідальність фермерського господарства

Розділ VI Відчуження майна фермерського господарства

Стаття 22. Фермерське господарство як об’єкт майнових прав

Стаття 23. Успадкування фермерського господарства

Розділ VII Діяльність фермерського господарства

Стаття 24. Господарська діяльність фермерського господарства

Стаття 25. Забезпечення якості продукції, вирощеної фермерським господарством

Стаття 26. Кооперація фермерських господарств

Стаття 27. Трудові відносини у фермерському господарстві

Стаття 28. Бухгалтерський облік і звітність фермерського господарства

Стаття 29. Розрахунки і кредит

Стаття 30. Страхування майна фермерського господарства

Стаття 31. Оподаткування фермерського господарства

Стаття 32. Держава і фермерське господарство

Розділ VIII Представницький орган фермерських господарств

Стаття 33. Представницький орган фермерських господарств

Розділ IX Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення членів фермерських господарств та осіб, які працюють у фермерських господарствах за трудовим договором (контрактом)

Стаття 34. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення

Розділ X Припинення діяльності фермерського господарства

Стаття 35. Підстави для припинення діяльності фермерського господарства

Стаття 36. Порядок припинення діяльності фермерського господарства

Розділ XI Відповідальність за порушення Закону

Стаття 37. Відповідальність за порушення положень цього Закону

Розділ XII Прикінцеві положення

Стаття 38. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію