Закон України "Про електронний цифровий підпис"
Редакції документа
Редакція діє з  02.11.2016
Статус документа: Втратив чинність

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

close icon
Структура документа
Закон України "Про електронний цифровий підпис"
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про електронний цифровий підпис

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Суб'єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису

Стаття 3. Правовий статус електронного цифрового підпису

Стаття 4. Призначення електронного цифрового підпису

Стаття 5. Особливості застосування електронного цифрового підпису

Стаття 6. Вимоги до сертифіката ключа

Стаття 7. Права та обов'язки підписувача

Стаття 8. Центр сертифікації ключів

Стаття 9. Акредитований центр сертифікації ключів

Стаття 10. Засвідчувальний центр

Стаття 11. Центральний засвідчувальний орган

Стаття 12. Контролюючий орган

Стаття 13. Скасування, блокування та поновлення посиленого сертифіката ключа

Стаття 14. Припинення діяльності центру сертифікації ключів

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про електронний цифровий підпис

Стаття 16. Розв'язання спорів

Стаття 17. Визнання іноземних сертифікатів ключів

Стаття 18. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію