Закон України "Про електронні довірчі послуги"
Редакції документа
Редакція діє з  13.02.2020
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про електронні довірчі послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.400)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 440-IX від 14.01.2020}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Метою цього Закону є врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

close icon
Структура документа
Закон України "Про електронні довірчі послуги"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 4. Основні принципи державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Розділ II Суб'єкти відносин у сфері електронних довірчих послуг та органи, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 5. Система органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 7. Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 8. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 9. Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства

Стаття 11. Суб’єкти відносин у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 12. Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг

Стаття 13. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг

Розділ III Електронна ідентифікація

Стаття 14. Засоби електронної ідентифікації

Стаття 15. Схеми електронної ідентифікації

Розділ IV Електронні довірчі послуги

Стаття 16. Вимоги до електронних довірчих послуг

Стаття 17. Використання електронних довірчих послуг

Стаття 18. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки

Стаття 19. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки

Стаття 20. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки

Стаття 21. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту

Стаття 22. Ідентифікація особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Стаття 23. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів

Стаття 24. Чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Стаття 25. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Стаття 26. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу

Стаття 27. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки

Стаття 28. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами

Стаття 29. Особливості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом

Стаття 30. Набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

Стаття 31. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг

Розділ V Нагляд (контроль) у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 32. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 33. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 34. Повноваження посадових осіб контролюючого органу під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг

Стаття 35. Довірчий список

Стаття 36. Відповідальність у сфері електронних довірчих послуг

Розділ VI Міжнародне співробітництво

Стаття 37. Участь у міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації

Стаття 38. Визнання іноземних електронних довірчих послуг

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовити персональну презентацію