Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
Редакції документа
Редакція діє з  07.11.2018
Статус документа: чинний

Про електронні документи та електронний документообіг

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2599-IV (2599-15) від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.349
№ 1170-VII (1170-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1206-VII (1206-18) від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885

№ 675-VIII (675-19) від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410
  № 2155-VIII (2155-19) від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.400}

Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

close icon
Структура документа
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг

Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу

Розділ II Електронний документ

Стаття 5. Електронний документ

Стаття 6. Електронний підпис

Стаття 7. Оригінал електронного документа

Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії

Розділ III Засади електронного документообігу

Стаття 9. Електронний документообіг

Стаття 10. Відправлення та передавання електронних документів

Стаття 11. Одержання електронних документів

Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа

Стаття 13. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів

Розділ IV Організація електронного документообігу

Стаття 14. Організація електронного документообігу

Стаття 15. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом

Стаття 16. Права та обов'язки суб'єктів електронного документообігу

Стаття 17. Вирішення спорів між суб'єктами електронного документообігу

Стаття 18. Відповідальність за порушення законодавства про електронні документи та електронний документообіг

Розділ V Прикінцеві положення

Розділ V Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію