Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Редакція діє з  24.10.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 720-IX від 17.06.2020
№ 808-IX від 17.07.2020
№ 890-IX від 15.09.2020
№ 912-IX від 17.09.2020}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

close icon
Структура документа
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Публічна інформація

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

Розділ II Порядок доступу до інформації

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

Стаття 7. Конфіденційна інформація

Стаття 8. Таємна інформація

Стаття 9. Службова інформація

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

Стаття 101. Публічна інформація у формі відкритих даних

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію

Розділ III Суб'єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації

Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів

Стаття 13. Розпорядники інформації

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації

Розділ IV Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

Стаття 21. Плата за надання інформації

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

Розділ V Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

Розділ VI Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію