Закон України "Про дошкільну освіту"
Редакція діє з  28.02.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дошкільну освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 142-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 44, ст.433
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 749-V від 15.03.2007, ВВР, 2007, № 18-19, ст.269}

{Додатково див. Закон
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 290-VI від 20.05.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.251}

{Додатково див. Закон
№ 835-VI від 26.12.2008, ВВР, 2009, № 20, № 21-22, ст.269}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2442-VI від 06.07.2010, ВВР, 2010, № 46, ст.545
№ 2555-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.41
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218

який визнано таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду України № 2-р/2018 від 28.02.2018
№ 5475-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 44-45, ст.634
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1324-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1011
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.294
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частини другої статті 14, частини третьої статті 30 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;

слова "Академія педагогічних наук" у всіх відмінках замінено словами "Національна академія педагогічних наук України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону:

слова "дошкільний навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад дошкільної освіти" у відповідному відмінку і числі;

слова "навчально-виховний процес" в усіх відмінках замінено словами "освітній процес" у відповідному відмінку;

слова "директор (завідуючий)" в усіх відмінках і числах замінено словом "директор" у відповідному відмінку і числі;

слова "діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації" в усіх відмінках замінено словами "діти з особливими освітніми потребами" у відповідному відмінку;

слова "відповідна вища педагогічна освіта" в усіх відмінках замінено словами "вища педагогічна освіта за відповідною спеціальністю" у відповідному відмінку;

слова "засновник (власник)" в усіх відмінках і числах замінено словами "засновник (засновники)" у відповідному відмінку і числі;

слова "надання освітніх послуг" замінено словами "провадження освітньої діяльності"

згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

{У 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до цього Закону збільшено відповідно до зростання прожиткового мінімуму згідно із Законом України № 2246-VIII від 07.12.2017}

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

close icon
Структура документа
Закон України "Про дошкільну освіту"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти

Стаття 4. Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини

Стаття 5. Система дошкільної освіти

Стаття 6. Принципи дошкільної освіти

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти

Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті

Розділ II Навчальні заклади системи дошкільної освіти, їх повноваження

Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження

Стаття 12. Типи закладів дошкільної освіти

Стаття 13. Установчі документи суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти

Стаття 15. Статус закладу дошкільної освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 16. Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу дошкільної освіти

Розділ III Управління системою дошкільної освіти

Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти

Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти

Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти

Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти

Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

Розділ IV Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти

Стаття 23. Освітня програма

Стаття 24. Планування роботи закладу дошкільної освіти

Розділ V Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

Стаття 25. Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти

Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти

Розділ VI Учасники освітнього процесу у сфері дошкільної освіти

Стаття 27. Учасники освітнього процесу

Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти

Стаття 29. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти

Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти

Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти

Стаття 32. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку

Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти

Стаття 35. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти

Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

Розділ VII Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти

Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти

Стаття 38. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

Стаття 39. Штатні розписи закладів дошкільної освіти

Розділ VIII Міжнародне співробітництво

Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти

Розділ IX Відповідальність у сфері дошкільної освіти

Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту

Розділ X Прикінцеві положення

Розділ X Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію