Закон України "Про дорожній рух"
Редакція діє з  28.04.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дорожній рух

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 31, ст.338)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2953-XII від 28.01.93, ВВР, 1993, № 31, ст.339}

{Додатково див. Постанову ВР
№ 3914-XII від 02.02.94, ВВР, 1994, № 22, ст.146}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, № 46, ст.414
№ 557-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.173
№ 3033-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 26, ст.176
№ 3047-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.194
№ 743-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.233
№ 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст.38
№ 1528-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.317
№ 1961-IV від 01.07.2004, ВВР, 2005, № 1, ст.1
№ 2249-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.116
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 586-VI від 24.09.2008, ВВР, 2009, № 10-11, ст.137
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3163-VI від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 38, ст.382
№ 3565-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.34
№ 4103-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 28, ст.309
Кодексом
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законами
№ 4555-VI від 20.03.2012, ВВР, 2012, № 41, ст.493
№ 4621-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.11
№ 5081-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.340
№ 5085-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 30, ст.342
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682
№ 5502-VI від 20.11.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.88
№ 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.326}

{Зміни до Закону див. в Законі № 723-VII від 16.01.2014 (набирає чинності 21.07.2014 - див. розділ II цього Закону) - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1283-VII від 29.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.943
№ 1303-VII від 03.06.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.945
№ 71-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 596-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.372
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1993-VIII від 04.04.2017, ВВР, 2017, № 21, ст.243}

{У тексті Закону слова "дорожньо-транспортна подія" в усіх відмінках і числах замінено словами "дорожньо-транспортна пригода" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008}

{У тексті Закону слова "уповноважений орган Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3565-VI від 05.07.2011}

{У тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади", "центральні органи державної виконавчої влади України", "підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України", "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", "Міністерство внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012}

{Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 2 пункту 5 Закону № 5502-VI від 20.11.2012}

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

close icon
Структура документа
Закон України "Про дорожній рух"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху

Розділ II Компетенція кабінету міністрів України,органів влади автономної республіки крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань громадян

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху

Стаття 5. Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій

Стаття 6. Компетенція міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій

Стаття 7. Компетенція сільських, селищних рад, їх виконавчих органів

Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів

Стаття 11. Участь міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Стаття 12. Участь підприємств, установ, організацій у забезпеченні безпеки дорожнього руху, обов'язки посадових осіб у цій сфері

Стаття 13. Участь об'єднань громадян і громадян у здійсненні заходів щодо безпеки дорожнього руху

Розділ III Права та обов'язки учасників дорожнього руху

Стаття 14. Учасники дорожнього руху

Стаття 15. Основні положення щодо допуску до керування транспортними засобами

Стаття 16. Основні права та обов'язки водія транспортного засобу

Стаття 17. Основні права і обов'язки пішохода

Стаття 18. Основні обов'язки та права пасажира

Стаття 19. Основні права і обов'язки велосипедистів і погоничів тварин

Стаття 20. Навчання різних груп населення Правил дорожнього руху

Розділ IV Автомобільні дороги, вулиці

Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними

Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

Стаття 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг, вулиць та залізничних переїздів

Стаття 25. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об'єктами сервісу

Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при виконанні робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час проїзду окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона

Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

Стаття 28. Організація руху велосипедистів, гужового транспорту та прогону тварин

Розділ V Транспортні засоби

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі

Стаття 30. Основні вимоги до виробництва і торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію України транспортних засобів

Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання транспортних засобів

Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів

Стаття 34-1. Надання інформації про зареєстровані транспортні засоби з Єдиного державного реєстру

Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів

Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів

Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів

Розділ VI Стандартизація та нормування організації дорожнього руху

Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху

Стаття 39. Стандарти дорожнього руху

Стаття 40. Нормативи дорожнього руху

Стаття 41. Правила дорожнього руху

Розділ VII Планування та фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки

Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ VIII Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів

Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів

Стаття 47. Організація медичного забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 48. Медична підготовка водіїв, поліцейських і посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Розділ IX Охорона навколишнього природного середовища

Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища

Стаття 50. Проектні та наукові розробки

Розділ X Контроль у сфері дорожнього руху

Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху

Стаття 52. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху

Стаття 52-1. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Стаття 52-2. Оплата послуг з паркування транспортних засобів

Стаття 52-3. Повноваження Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Розділ XI Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух

Стаття 53-1. Відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Розділ XII Міжнародні угоди

Стаття 54. Міжнародні угоди

Замовити персональну презентацію