Закон України "Про донорство крові та її компонентів"
Редакції документа
Редакція діє з  25.01.2021
Статус документа: Втратив чинність

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 931-IX від 30.09.2020}

Про донорство крові та її компонентів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 23, ст.183)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 240/95-ВР від 23.06.95, ВВР, 1995, № 23, ст.184}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 395-XIV від 14.01.99, ВВР, 1999, № 9-10, ст.68
№ 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 2-3, ст.10
№ 2650-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 44, ст.231
№ 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86
№ 2177-IV від 16.11.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.88
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 644-IX від 02.06.2020, ВВР, 2020, № 41, ст.330}

{У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров’я України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку;

слова "державної виконавчої влади" замінено словами "виконавчої влади" згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою держави.

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних, економічних, правових і медичних заходів щодо організації донорства в Україні та задоволенням потреб охорони здоров'я в донорській крові, її компонентах і препаратах.

close icon
Структура документа
Закон України "Про донорство крові та її компонентів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Законодавство України про донорство крові та її компонентів

Стаття 2. Принципи донорства крові та її компонентів

Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку донорства крові та її компонентів

Стаття 4. Фінансування заходів щодо розвитку, організації та пропаганди донорства крові та її компонентів

Стаття 5. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку, організації і пропаганди донорства крові та її компонентів

Стаття 6. Обов'язки керівників підприємств, установ, організацій, командирів (начальників) військових частин щодо сприяння донорству крові та її компонентів

Стаття 7. Участь громадськості в організації та пропаганді донорства крові та її компонентів серед населення

Розділ II Права, обов'язки донора, гарантії та пільги, які надаються йому

Стаття 8. Захист державою прав донора

Стаття 9. Пільги, що надаються донорам

Стаття 10. Додаткові пільги, що надаються донорам у зв'язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів

Стаття 11. Пільги, що надаються донорам - військовослужбовцям та курсантам військових навчальних закладів

Стаття 12. Посвідчення донора. Умови набуття статусу Почесного донора України. Нагородження донорів державними нагородами

Стаття 13. Пільги для осіб, які мають статус Почесного донора України

Стаття 14. Обов'язки донора

Розділ III Організація донорства крові та її компонентів

Стаття 15. Установи, заклади та інші суб'єкти, що здійснюють взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів та препаратів

Стаття 16. Порядок взяття крові та її компонентів у донора

Стаття 17. Порядок реалізації донорської крові, її компонентів та виготовлених з них препаратів

Стаття 18. Забезпечення безпеки та якості донорської крові, її компонентів та виготовлюваних з них препаратів. Ведення реєстрів донорів крові та її компонентів

Стаття 19. Організація донорства крові та її компонентів у надзвичайних ситуаціях

Розділ IV Відповідальність за порушення законодавства про донорство крові та її компонентів

Стаття 20. Відповідальність за порушення прав донорів, порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації та застосування донорської крові, її компонентів та препаратів

Стаття 21. Відповідальність донора

Розділ V Заключні положення

Стаття 22. Вивезення донорської крові та її компонентів, препаратів крові за межі України

Стаття 23. Дія міжнародних договорів

Замовити персональну презентацію