Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"
Редакції документа
Редакція діє з  14.05.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про добровільне об’єднання територіальних громад

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 676-VIII від 04.09.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.371 
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17 
№ 925-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.60 
№ 1789-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.26 
№ 1851-VIII від 09.02.2017, ВВР, 2017, № 13, ст.144 
№ 1923-VIII від 14.03.2017, ВВР, 2017, № 17, ст.203 
№ 2233-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 2, ст.8 
№ 2379-VIII від 03.04.2018, ВВР, 2018, № 20, ст.190 
№ 2621-VIII від 22.11.2018, ВВР, 2019, № 2, ст.9
№ 348-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 13, ст.69
№ 562-IX від 16.04.2020}

close icon
Структура документа
Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом

Стаття 2. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 3. Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 4. Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад

Розділ II Порядок добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 5. Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 6. Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 7. Підготовка рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Стаття 8. Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування

Розділ II1 Порядок добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад

Стаття 81. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад

Стаття 82. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади

Стаття 83. Особливості припинення повноважень сільської, селищної ради, сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади

Розділ III Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад та добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад

Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад

Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад

Стаття 11. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області

Розділ IV Прикінцеві положення

Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію