Закон України "Про дипломатичну службу"
Редакції документа
Редакція діє з  10.06.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про дипломатичну службу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 26, ст.219)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1217-IX від 05.02.2021}

Цей Закон визначає правові засади та порядок організації дипломатичної служби як складової частини державної служби, а також особливості її проходження та правового статусу посадових осіб дипломатичної служби.

close icon
Структура документа
Закон України "Про дипломатичну службу"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Дипломатична служба

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби

Стаття 4. Основні принципи дипломатичної служби

Стаття 5. Система органів дипломатичної служби

Стаття 6. Основні завдання органів дипломатичної служби

Стаття 7. Основні функції органів дипломатичної служби

Розділ II Працівники дипломатичної служби. Категорії дипломатичних посад

Стаття 8. Посади дипломатичної служби та посади працівників, які виконують функції з обслуговування

Стаття 9. Категорії дипломатичних посад

Стаття 10. Права посадових осіб дипломатичної служби

Стаття 11. Обов’язки посадових осіб дипломатичної служби

Розділ III Вступ на дипломатичну службу

Стаття 12. Вступ на дипломатичну службу

Стаття 13. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу

Стаття 14. Порядок призначення на посади дипломатичної служби та звільнення з таких посад

Стаття 15. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу

Розділ IV Проходження дипломатичної служби

Стаття 16. Проходження дипломатичної служби

Стаття 17. Ротація в органах дипломатичної служби

Стаття 18. Довготермінове відрядження

Стаття 19. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби з довготермінового відрядження

Стаття 20. Переведення посадових осіб дипломатичної служби в системі органів дипломатичної служби

Стаття 21. Перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України

Стаття 22. Особливості роботи посадових осіб дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій

Стаття 23. Проходження працівниками інших державних органів дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

Розділ V Дипломатичні ранги

Стаття 24. Перелік дипломатичних рангів

Стаття 25. Порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів

Стаття 26. Строки перебування у дипломатичних рангах

Стаття 27. Ранги адміністративних службовців

Розділ VI Припинення дипломатичної служби

Стаття 28. Підстави для припинення дипломатичної служби

Стаття 29. Відставка дипломатичних службовців

Стаття 30. Граничний вік перебування на дипломатичній службі

Розділ VII Оплата праці, компенсаційні виплати та соціальні гарантії посадових осіб дипломатичної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування

Стаття 31. Оплата праці посадових осіб дипломатичної служби

Стаття 32. Особливості виплати заробітної плати працівникам дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах України

Cтаття 33. Компенсаційні виплати

Стаття 34. Соціальне та медичне забезпечення

Стаття 35. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) за кордоном працівника дипломатичної служби чи втрати працездатності за кордоном працівником дипломатичної служби

Стаття 36. Оплата витрат на репатріацію останків працівника дипломатичної служби, членів його сім’ї

Стаття 37. Гарантії іншому з подружжя працівника дипломатичної служби в закордонній дипломатичній установі України

Стаття 38. Пенсійне забезпечення посадових осіб дипломатичної служби

Розділ VIII Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб дипломатичної служби

Стаття 39. Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби

Розділ IX Робочий час і час відпочинку. відпустки працівників дипломатичної служби

Стаття 40. Робочий час і час відпочинку працівників дипломатичної служби

Стаття 41. Відпустки працівників дипломатичної служби

Розділ X Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби

Стаття 42. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів дипломатичної служби

Стаття 43. Розміщення закордонних дипломатичних установ України

Стаття 44. Зв’язок, безпека та архів дипломатичної служби

Розділ XI Прикінцеві та перехідні положення
Замовити персональну презентацію