Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Редакції документа
Редакція діє з  27.05.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію актів цивільного стану

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 38, ст.509)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 3736-VI від 09.09.2011, ВВР, 2012, № 19-20, ст.171
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 1474-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.593
№ 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 2478-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.368
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 1357-IX від 30.03.2021
№ 1427-IX від 29.04.2021}

{У тексті Закону слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінено словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 5492-VI від 20.11.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної реєстрації актів цивільного стану.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Акти цивільного стану

Стаття 3. Засади державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ II Система органів державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 4. Органи державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 6. Компетенція органів державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 7. Одержання органами державної реєстрації актів цивільного стану документів і відомостей, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 8. Діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ III Порядок проведення державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

Стаття 10. Діловодство в органах державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Стаття 12. Порядок внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Стаття 13. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження

Стаття 14. Державна реєстрація шлюбу

Стаття 15. Державна реєстрація розірвання шлюбу

Стаття 16. Державна реєстрація зміни імені

Стаття 17. Державна реєстрація смерті

Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану

Стаття 19. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

Стаття 20. Оплата державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів цивільного стану

Стаття 22. Внесення змін до актового запису цивільного стану

Стаття 23. Поновлення актового запису цивільного стану

Стаття 24. Анулювання актового запису цивільного стану

Стаття 25. Зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 26. Відповідальність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ IV Прикінцеві та перехідні положення

Розділ IV Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію