Закон України "Про державну податкову службу в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  19.11.2012
Статус документа: Втратив чинність

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{Закон втратив чинність на підставі Закону
№ 5083-VI (5083-17) від 05.07.2012, ВВР,
2013, № 33, ст.435}

Про державну податкову службу в Україні

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 6, ст. 37)

{Вводиться в дію Постановою ВР
 № 510-XII (510-12) від 04.12.90, ВВР, 1991, № 6, ст. 38}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
 № 2555-XII (2555-12) від 07.07.92, ВВР, 1992, № 39, ст.575}

{В редакції Закон
 № 3813-XII (3813-12) від 24.12.93, ВВР, 1994, № 15, ст.84}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 287/94-ВР від 14.12.94, ВВР, 1995, № 1, ст. 3
 № 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, № 30, ст.229
 № 203/96-ВР від 16.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст.148
 № 725/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, № 14, ст. 61
 № 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, № 25, ст.147
 № 83/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, № 29, ст.190
 № 783-XIV (783-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 -
 редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
 Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

 № 784-XIV (784-14) від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378-
 набирає чинності з 1 січня 2000 року

 № 1685-III (1685-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.240
 № 1987-III (1987-14) від 21.09.2000, ВВР, 2000, № 46, ст.397
 № 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності
 з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44
 № 2921-III (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114
 № 2922-III (2922-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117
 № 551-IV (551-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 23, ст.149
 № 762-IV (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247
 № 849-IV (849-15) від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 33-34, ст.267
 № 906-IV (906-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.319
 № 2322-IV (2322-15) від 12.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.187
 № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19,
 ст.267
 № 1014-V (1014-16) від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
 № 799-VI (799-17) від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 18, ст.247
 № 1249-VI (1249-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 34-35, ст.507
 № 1334-VI (1334-17) від 15.05.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.536
 № 2154-VI (2154-17) від 27.04.2010, ВВР, 2010, № 22-23, № 24-25,

 ст.263 - зміни застосовуються у 2010 році

 № 2258-VI (2258-17) від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392
 № 2275-VI (2275-17) від 20.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.398
 № 2388-VI (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
 № 2457-VI (2457-17) від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564
 № 2592-VI (2592-17) від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63}

 {Додатково див. Рішення Конституційного Суду
 № 22-рп/2010 (v022p710-10) від 30.11.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
 № 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
 № 3205-VI (3205-17) від 07.04.2011, ВВР, 2011, № 41, ст.413
 № 3609-VI (3609-17) від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 6, ст.50
 № 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89}

{Зміни до Закону див. в Законі
 № 5284-VI (5284-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488}

 {У назві та тексті Закону слова "Українській РСР", "Української
 РСР", "Радою Міністрів Української РСР", "Рада Міністрів Української РСР" замінено відповідно словами "Україні", "України", "Кабінетом Міністрів України", "Кабінет Міністрів України" згідно із Законом № 2555-XII (2555-12) від 07.07.92}

 Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну податкову службу в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби

Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової служби

Стаття 6. Фінансування органів державної податкової служби

Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

Розділ II Функції органів державної податкової служби

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних спеціалізованих державних податкових інспекцій

Розділ III Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби

Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової служби

Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб

Розділ IV Посадові особи органів державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист

Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

Стаття 151. Обмеження щодо роботи близьких осіб

Стаття 152. Врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

Розділ V Податкова міліція

Стаття 19. Податкова міліція та її завдання

Стаття 20. Структура податкової міліції

Стаття 21. Повноваження податкової міліції

Стаття 22. Права податкової міліції

Стаття 23. Прийняття на службу до податкової міліції

Стаття 24. Служба в податковій міліції

Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції

Стаття 27. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції

Замовити персональну презентацію