Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 50, ст. 302)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2680-III від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 2, ст.5
№ 3056-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.200
№ 214-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.368
№ 676-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 28, ст.214}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2004 від 16.03.2004}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18}

{Додатково див. Закон
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96}

{Додатково див. ст.97, 98 Закону
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1000-V від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.441}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 421-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 29, ст.264
№ 917-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.34}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частин четвертої - шостої статті 14 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні засади державної підтримки засобів масової інформації та соціального захисту журналістів.

Як складова частина законодавства України про свободу слова та інформаційну діяльність цей Закон посилює систему правового регулювання в інформаційній сфері.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Поняття і терміни

Стаття 2. Сфера дії Закону

Розділ II Основні напрями і форми державної підтримки засобів масової інформації

Стаття 3. Підстави та умови надання державної адресної підтримки засобам масової інформації

Стаття 4. Організація фінансово-економічної та іншої державної підтримки засобів масової інформації

Стаття 5. Податкове, митне, валютне, тарифне регулювання

Стаття 6. Регулювання фінансово-господарської діяльності

Стаття 7. Додаткова державна економічна підтримка районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення

Стаття 8. Інші форми підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення

Стаття 9. Розповсюдження інформаційної продукції

Розділ III Відносини власності та особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності

Стаття 10. Державна і недержавна власність у сфері інформаційної діяльності

Стаття 11. Особливості приватизації у сфері інформаційної діяльності

Розділ IV Організація соціального захисту журналістів та особливості трудових відносин

Стаття 12. Особливості соціального захисту журналістів з урахуванням специфіки журналістської діяльності

Стаття 13. Охорона праці

Стаття 14. Заробітна плата

Стаття 15. Порядок відрядження журналістів у місця надзвичайних подій та умови їх діяльності в цих відрядженнях

Стаття 16. Пенсійне забезпечення

Стаття 17. Відповідальність за посягання на життя і здоров'я журналіста, інші дії проти нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) шкоду

Стаття 18. Інші норми соціальної підтримки та захисту журналістів

Розділ V Відповідальність за порушення цього закону

Стаття 19. Підстави відповідальності

Стаття 20. Оскарження неправомірних дій

Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Розділ VI Прикінцеві положення

Розділ VI Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію