Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"
Редакція діє з  04.12.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державну підтримку сільського господарства України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 49, ст.527)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст.381
№ 401-V від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.36
№ 922-VI від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.323 - зміну визнано неконституційною
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 29-рп/2009 від 24.11.2009
№ 1447-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 43, ст.638
№ 1782-VI від 22.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.85
№ 2373-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.493
№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 4216-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.383
№ 4391-VI від 09.02.2012, ВВР, 2012, № 41, ст.491
№ 5060-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.295
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277
№ 87-VIII від 13.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.57
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42
№ 2497-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.276
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188
№ 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206
№ 985-IX від 05.11.2020}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики", "державний продовольчий резерв", "мінімальна закупівельна ціна", "максимальна закупівельна ціна", "мінімальна та максимальна закупівельна ціна" та "біржовий договір" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "державний інтервенційний фонд", "мінімальна інтервенційна ціна", "максимальна інтервенційна ціна", "мінімальна та максимальна інтервенційна ціна" та "біржовий договір (контракт)" у відповідному відмінку і числі, а слова "аграрна біржа" у всіх відмінках замінено словами "Аграрна біржа" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1447-VI від 04.06.2009}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 21. Принципи державної підтримки сільського господарства України

Стаття 22. Державний аграрний реєстр

Розділ IV Інші види підтримки виробників сільськогосподарської продукції та аграрного ринку

Стаття 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

Стаття 131. Додаткова фінансова підтримка сімейних фермерських господарств

Стаття 14. Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників

Розділ V Державна підтримка виробників продукції тваринництва

Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація

Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті

Розділ V1 Державна підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції

Стаття 161. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

Стаття 162. Державна підтримка виробників плодів, ягід, винограду, хмелю та аквакультури

Розділ VI Інші положення

Стаття 17. Аграрні біржі

Стаття 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Стаття 18. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію