Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"
Редакція діє з  01.01.2017
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державну підтримку сільського господарства України

Про державну підтримку сільського господарства України

{Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 49, ст.527}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2657-IV (2657-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 29, ст.381
№ 401-V (401-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, № 4, ст.36
№ 922-VI (922-17) від 04.02.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.323 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду № 29-рп/2009 (v029p710-09) від 24.11.2009
№ 1447-VI (1447-17) від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 43, ст.638
№ 1782-VI (1782-17) від 22.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.85
№ 2373-VI (2373-17) від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.493
№ 2756-VI (2756-17) від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160
№ 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272
№ 4216-VI (4216-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.383
№ 4391-VI (4391-17) від 09.02.2012, ВВР, 2012, № 41, ст.491
№ 5060-VI (5060-17) від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 28, ст.295
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 5518-VI (5518-17) від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 87-VIII (87-19) від 13.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.57
№ 191-VIII (191-19) від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 1791-VIII (1791-19) від 20.12.2016}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
з питань формування та забезпечення реалізації державної
аграрної політики", "державний продовольчий резерв",
"мінімальна закупівельна ціна", "максимальна закупівельна
ціна", "мінімальна та максимальна закупівельна ціна"
та "біржовий договір" в усіх відмінках і числах замінено
відповідно словами "центральний орган виконавчої влади
з питань аграрної політики", "державний інтервенційний
фонд", "мінімальна інтервенційна ціна", "максимальна
інтервенційна ціна", "мінімальна та максимальна
інтервенційна ціна" та "біржовий договір (контракт)" у
відповідному відмінку і числі, а слова "аграрна біржа"
у всіх відмінках замінено словами "Аграрна біржа" у
відповідному відмінку згідно із Законом № 1447-VI
(1447-17) від 04.06.2009}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з
питань аграрної політики" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, політики у сфері сільського
господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012}

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Розділ II Державне регулювання цін окремих видів сільськогосподарської продукції та аграрний фонд

Стаття 3. Правила цінового регулювання та його об'єкт

Стаття 4. Мінімальна інтервенційна ціна

Стаття 5. Максимальна інтервенційна ціна

Стаття 6. Товарні інтервенції

Стаття 7. Фінансова інтервенція

Стаття 8. Тимчасове адміністративне регулювання цін та тимчасова бюджетна дотація

Стаття 9. Аграрний фонд

Розділ IV Інші види підтримки виробників сільськогосподарської продукції та аграрного ринку

Стаття 12. Державні заставні закупівлі зерна

Стаття 13. Фінансова підтримка суб'єктів господарювання агропромислового комплексу

Стаття 14. Дерегуляція українського ринку сільськогосподарської продукції та заборона дискримінації прав її власників

Розділ V Державна підтримка виробників продукції тваринництва

Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація

Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті

Розділ VI Державна підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції

Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

Розділ VI Інші положення

Стаття 17. Аграрні біржі

Стаття 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Стаття 18. Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію