Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
Редакції документа
Редакція діє з  10.06.2021
Статус документа: чинний

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 24, ст.162)

{Дію Закону зупинено на 2003 рік згідно із Законом
№ 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1300-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.195}

{Дію Закону зупинено на 2004 рік, крім виготовлення учнівських зошитів, підручників
та навчальних посібників вітчизняного виробництва згідно із Законом
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

{Дію Закону відновлено згідно із Законом
№ 1801-IV від 17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 521-VI від 18.09.2008, ВВР, 2009, № 6, ст.20
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
Кодексом
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
Законом
№ 3352-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.486
Кодексом
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законами
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 954-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.102 - щодо набрання чинності див.
Закон № 1656-VIII від 06.10.2016
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 692-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 43, ст.371
№ 1217-IX від 05.02.2021}

Цей Закон визначає засади державної підтримки книговидавничої  справи в Україні і спрямований на подолання кризи у вітчизняному  книговиданні та створення сприятливих умов для його розвитку.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів і понять

Стаття 2. Книговидавнича справа

Стаття 3. Мета державної підтримки книговидавничої справи

Стаття 4. Сфера дії Закону

Стаття 5. Державна політика у книговидавничій справі

Стаття 6. Законодавство у сфері книговидавничої справи

Стаття 7. Український інститут книги

Стаття 8. Участь Українського інституту книги в реалізації програм державної підтримки книговидавничої справи

Стаття 8-1. Діяльність Українського інституту книги з підтримки проектів у сфері книговидавничої справи

Стаття 9. Директор Українського інституту книги

Стаття 10. Наглядова рада Українського інституту книги

Стаття 11. Фінансування Українського інституту книги

Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Українського інституту книги

Розділ II Прикінцеві положення

Розділ II ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовити персональну презентацію