Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Редакція діє з  14.04.2021
Статус документа: чинний

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну допомогу сім'ям з дітьми

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2812-XII від 21.11.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 22}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3779-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 11, ст. 47
№ 563-XIV від 25.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.174
№ 1628-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 25, ст.199
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38}

{В редакції Закону
№ 2334-III від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 20, ст.102}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 49-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст. 261
№ 177-IV від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347
№ 208-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.367
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 972-IV від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45. ст.362
№ 2164-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.79}

{Зміни по Закону № 2415-IV від 03.02.2005 не внесені}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2625-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.356
№ 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 3372-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.185
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 3446-IV від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.217
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року
№ 269-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.235
№ 573-VI від 23.09.2008, ВВР, 2009, № 7, ст.70
№ 1180-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.485
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1390-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.559
№ 1723-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.53
№ 3164-VI від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 38, ст.383
№ 3526-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.21
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 244-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.141
№ 371-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.249
№ 644-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.775
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 120-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.62
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 3-рп/2016 від 08.06.2016}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
№ 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43
№ 2476-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 34, ст.258
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
№ 293-IX від 14.11.2019, ВВР, 2020, № 6, ст.32
№ 341-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 13, ст.68
№ 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
№ 646-IX від 02.06.2020, ВВР, 2020, № 40, ст.316
№ 930-IX від 30.09.2020
№ 1359-IX від 30.03.2021}

{Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом № 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92}

{Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86}

{Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

{Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законами № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-IV від 25.03.2005}

{Установити, що у 2005 році: допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму; розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї згідно із Законами № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-IV від 25.03.2005}

{Установити, що у 2007 році: допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006}

{У тексті Закону слова "які перебувають під опікою чи піклуванням" замінено словами "над якими встановлено опіку чи піклування" згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}

{У тексті Закону слово "усиновитель" в усіх відмінках і числах замінено словом "усиновлювач" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 573-VI від 23.09.2008}

Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу

Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі

Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 5. Органи (заклади), що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги сім’ям з дітьми

Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

Розділ II Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Розділ III Допомога при народженні дитини

Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини

Стаття 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини

Стаття 11-1. Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Розділ III-А Допомога при усиновленні дитини

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини

Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини

Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини

Розділ V Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 16. Право на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Розділ V-A Допомога на дітей одиноким матерям

Стаття 18-1. Право на допомогу на дітей одиноким матерям

Стаття 18-2. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-4. Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється

Розділ V-Б Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет i типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок iv ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

Стаття 185. Право на допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалі

Стаття 186. Умови призначення допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановле

Стаття 187. Розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідн

Розділ VII Відповідальність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян

Стаття 21. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги

Стаття 22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги

Стаття 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу

Стаття 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми

Розділ VIII Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію