Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Редакція діє з  01.01.2018
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

 З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну допомогу сім'ям з дітьми

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 5, ст.21)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 2812-XII (2812-12) від 21.11.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 22}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3779-XII (3779-12) від 23.12.93, ВВР, 1994, № 11, ст. 47
№ 563-XIV (563-14) від 25.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст.174
№ 1628-III (1628-14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, № 25, ст.199
№ 2171-III (2171-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38}

{В редакції Закону
№ 2334-III (2334-14) від 22.03.2001, ВВР, 2001, № 20, ст.102}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 49-IV (49-15) від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст. 261
№ 177-IV (177-15) від 26.09.2002, ВВР, 2002, № 46, ст.347
№ 208-IV (208-15) від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 50, ст.367
№ 662-IV (662-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 972-IV (972-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45. ст.362
№ 2164-IV (2164-15) від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 3, ст.79}

{Зміни по Закону № 2415-IV (2415-15) від 03.02.2005
не внесені}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267
№ 2625-IV (2625-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.356
№ 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96
№ 3200-IV (3200-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 3372-IV (3372-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.185
№ 3428-IV (3428-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 3446-IV (3446-15) від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.217
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66
№ 997-V (997-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 6-рп/2007 (v0a6p710-07) від 09.07.2007}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року
№ 269-VI (269-17) від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.235
№ 573-VI (573-17) від 23.09.2008, ВВР, 2009, № 7, ст.70
№ 1180-VI (1180-17) від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.485
№ 1254-VI (1254-17) від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 1390-VI (1390-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 39, ст.559
№ 1723-VI (1723-17) від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.53
№ 3164-VI (3164-17) від 17.03.2011, ВВР, 2011, № 38, ст.383
№ 3526-VI (3526-17) від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 4, ст.21
№ 5290-VI (5290-17) від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549
№ 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№ 244-VII (244-18) від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.141
№ 371-VII (371-18) від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.249
№ 644-VII (644-18) від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.775
№ 1166-VII (1166-18) від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 120-VIII (120-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 10, ст.62
№ 901-VIII (901-19) від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII (911-19) від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50

№ 2148-VIII від 03.11.2017}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
№ 3-рп/2016 (v003p710-16) від 08.06.2016}

{Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум)
для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 80 гривень у розрахунку на одну
особу згідно із Законом № 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92}

{Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум)
для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 80 гривень у розрахунку на одну
особу згідно із Законом № 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86}

{Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум)
для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 85 гривень у розрахунку на одну
особу згідно із Законом № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250}

{Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум)
для призначення допомоги відповідно до цього Закону у сумі 90 гривень у розрахунку на одну
особу згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-
IV (2505-15) від 25.03.2005}

{Установити, що у 2005 році: допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму; розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не
може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї
згідно із Законами № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162, № 2505-IV
(2505-15) від 25.03.2005}

{Установити, що у 2007 році: допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень.
Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень,
решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не
менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для
застрахованих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом
№ 489-V (489-16) від 19.12.2006}

{У тексті Закону слова "які перебувають під опікою чи піклуванням" замінено словами "над
якими встановлено опіку чи піклування" згідно із Законом № 997-V (997-16) від 27.04.2007}

{У тексті Закону слово "усиновитель" в усіх відмінках і числах замінено словом "усиновлювач"
у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 573-VI (573-17) від 23.09.2008}

{Положення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та
відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, передбачені абзацом
одинадцятим підпункту 4 пункту 19 та абзацом сьомим підпункту 2 пункту 22 розділу I
Закону № 2148-VIII від 03.10.2017, поширюються також на осіб, які після набрання
чинності пунктом 7 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні" до досягнення дитиною
трирічного віку отримували допомогу при усиновленні дитини відповідно до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" згідно із Законом України № 2148-VIII від 03.10.2017}

Цей Закон відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу

Стаття 2. Поняття і терміни, що вживаються у цьому Законі

Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 4. Джерела покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 5. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми

Стаття 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми

Розділ II Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Розділ III Допомога при народженні дитини

Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини

Стаття 11. Умови призначення допомоги при народженні дитини

Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Розділ III-А Допомога при усиновленні дитини

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини

Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини

Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини

Розділ V Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 16. Право на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Розділ V-A Допомога на дітей одиноким матерям

Стаття 18-1. Право на допомогу на дітей одиноким матерям

Стаття 18-2. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-3. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Стаття 18-4. Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється

Розділ VII Відповідальність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян

Стаття 21. Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги

Стаття 22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для призначення державної допомоги

Стаття 23. Оскарження рішення органу, що призначає державну допомогу

Стаття 24. Відповідальність органів, що призначають і здійснюють виплату допомоги сім'ям з дітьми

Розділ VIII Прикінцеві положення
Замовити персональну презентацію