Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
Редакції документа
Редакція діє з  30.12.2020
Статус документа: чинний

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів

{Назва Закону в редакції Закону № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; в редакції Закону № 767-VII від 23.02.2014}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 11, ст.50)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 3925-XII від 04.02.94, ВВР, 1994, № 18, ст.104}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35
№ 3111-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.236
№ 743-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 29, ст.233
№ 1518-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 22, ст.314
№ 2600-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, № 25, ст.335
№ 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116
№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811
№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 1698-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 47, ст.2051
№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379
№ 794-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2016, № 6, ст.55
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
№ 2136-VIII від 13.07.2017, ВВР, 2017, № 35, ст.376
№ 2509-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 35, ст.267
№ 912-IX від 17.09.2020
№ 1064-IX від 03.12.2020}

{У тексті Закону: слова "працівники суду і правоохоронних органів", "працівники суду, правоохоронних органів" в усіх відмінках замінено словами "судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів" у відповідному відмінку; слова "працівник суду або правоохоронного органу" в усіх відмінках замінено словами "суддя, працівник апарату суду або працівник правоохоронного органу" у відповідному відмінку; слова "близький родич" в усіх відмінках і числах замінено словами "близький родич, член сім'ї" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014}

{У тексті Закону: слова "судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів" в усіх відмінках замінено словами "працівники суду і правоохоронних органів" у відповідному відмінку; слова "суддя, працівник апарату суду або працівник правоохоронного органу" в усіх відмінках замінено словами "працівник суду або правоохоронного органу" у відповідному відмінку; слова "близький родич, член сім’ї" в усіх відмінках і числах замінено словами "близький родич" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014}

close icon
Структура документа
Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону

Стаття 2. Основні поняття

Стаття 3. Права працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів щодо заходів державного захисту

Стаття 4. Правова основа захисту працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів

Розділ II Спеціальні заходи забезпечення безпеки

Стаття 5. Види спеціальних заходів забезпечення безпеки

Стаття 6. Особиста охорона, охорона житла і майна

Стаття 7. Видача зброї, засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку

Стаття 8. Використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів

Стаття 9. Тимчасове розміщення у місцях, що забезпечують безпеку

Стаття 10. Забезпечення конфіденційності даних про осіб, взятих під захист

Стаття 11. Переведення на іншу роботу, направлення на навчання, заміна документів, зміна зовнішності і переселення в інше місце проживання

Стаття 12. Порядок здійснення заходів безпеки

Стаття 13. Підстави і приводи для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки

Розділ III Органи, які забезпечують безпеку, їх права та обов'язки

Стаття 14. Органи, які приймають рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки

Стаття 15. Органи, які здійснюють заходи забезпечення безпеки

Стаття 16. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки

Стаття 17. Обов'язок щодо виконання рішень про забезпечення безпеки осіб, взятих під захист

Стаття 18. Права та обов'язки органів, які забезпечують безпеку осіб, взятих під захист

Стаття 19. Права та обов'язки осіб, взятих під захист

Стаття 20. Скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки

Розділ IV Відповідальність за невиконання обов'язків, установлених цим законом

Стаття 21. Відповідальність за невжиття заходів безпеки

Стаття 22. Відповідальність за розголошення відомостей про заходи безпеки

Стаття 23. Майнова відповідальність особи, взятої під захист

Стаття 24. Контроль за виконанням законодавства про захист працівників суду і правоохоронних органів

Замовити персональну презентацію