Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"
Редакції документа
Редакція діє з  03.07.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 21, ст.144)

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
№ 3393-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 48-49, ст.536
№ 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552
Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482

№ 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116
№ 367-IX від 12.12.2019
№ 440-IX від 14.01.2020}

{У тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку" у відповідному відмінку;

слова "органи державної влади", "органи державної влади України" в усіх відмінках замінено словами "державні органи" у відповідному відмінку

згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{У тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

{У тексті Закону слова "Національний знак відповідності" в усіх відмінках замінено словами "знак відповідності технічним регламентам" у відповідному відмінку згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015}

{У тексті Закону слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020}

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Стаття 3. Законодавство України про ринковий нагляд і контроль продукції

Стаття 4. Мета ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 5. Основні принципи ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 6. Конфіденційність інформації

Розділ II Права та обов'язки суб'єктів господарювання

Стаття 7. Права суб'єктів господарювання

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарювання

Розділ III Організація ринкового нагляду та здійснення контролю за продукцією

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 10. Органи ринкового нагляду

Стаття 11. Повноваження органів ринкового нагляду

Стаття 12. Органи, що здійснюють контроль продукції

Стаття 13. Повноваження митних органів щодо здійснення контролю продукції

Стаття 15. Права посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд

Стаття 16. Права посадових осіб, які здійснюють контроль продукції

Стаття 17. Обов'язки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

Стаття 18. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

Стаття 19. Заходи правового та соціального захисту посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

Стаття 20. Планування діяльності щодо здійснення ринкового нагляду

Стаття 21. Оцінка ринкового нагляду

Розділ IV Вжиття заходів ринкового нагляду

Стаття 22. Заходи ринкового нагляду

Стаття 23. Порядок проведення перевірок характеристик продукції

Стаття 23-1. Розпорядчі документи органів ринкового нагляду

Стаття 24. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її розповсюджувачів

Стаття 25. Особливості проведення перевірок характеристик продукції у її виробників

Стаття 26. Особливості проведення перевірок характеристик продукції за місцем проведення ярмарків, виставок, показів та іншої демонстрації продукції

Стаття 27. Відбір зразків продукції і проведення їх експертизи (випробування)

Стаття 28. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка становить серйозний ризик

Стаття 29. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у тому числі в разі формальної невідповідності

Стаття 29-1. Обмежувальні (корегувальні) заходи щодо продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик

Стаття 30. Обмеження надання продукції на ринку

Стаття 31. Заборона надання продукції на ринку

Стаття 32. Вилучення продукції з обігу та її відкликання

Стаття 33. Порядок прийняття рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Стаття 34. Контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Стаття 35. Попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, що становить продукція

Стаття 36. Оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

Розділ V Здійснення контролю продукції

Стаття 37. Засади здійснення контролю продукції

Стаття 38. Призупинення митного оформлення продукції за результатами контролю продукції

Стаття 39. Випуск продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції

Стаття 40. Заходи щодо продукції, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукції

Розділ VI Інформаційне та фінансове забезпечення здійснення ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 41. Обмін інформацією про продукцію, що становить серйозний ризик

Стаття 42. Національна інформаційна система ринкового нагляду

Стаття 43. Фінансування діяльності із здійснення ринкового нагляду і контролю продукції

Розділ VII Відповідальність

Стаття 44. Відповідальність суб'єктів господарювання

Стаття 45. Підстави звільнення суб'єктів господарювання від відповідальності

Стаття 46. Відповідальність посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції

Розділ VIII Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 47. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення ринкового нагляду і контролю продукції

Стаття 48. Міжнародні договори

Розділ IX Прикінцеві положення

Розділ IX Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію