Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
Редакції документа
Редакція діє з  07.04.2012
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 48, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 107-VI (107-17) від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду
№ 10-рп/2008 (v010p710-08) від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 4523-VI (4523-17) від 15.03.2012, ВВР, 2013, № 3, ст.22}

Цей Закон визначає правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України основних соціальних гарантій.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Стаття 2. Мета встановлення державних соціальних стандартів і нормативів

Стаття 3. Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів

Стаття 4. Система і класифікація соціальних нормативів

Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів

Стаття 6. Базовий державний соціальний стандарт

Розділ II Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів та гарантії їх забезпечення

Стаття 7. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення

Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері соціальних послуг

Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування

Стаття 10. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та зв'язку

Стаття 11. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я

Стаття 12. Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами

Стаття 13. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури

Стаття 14. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту

Стаття 15. Державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування

Стаття 16. Гарантії забезпечення державних соціальних стандартів і нормативів

Розділ III Основні державеі соціальні гарантії, порядок ії визначення та затвердження

Стаття 17. Основні державні соціальні гарантії та порядок визначення їх розмірів

Стаття 18. Інші державні соціальні гарантії

Стаття 19. Порядок визначення та застосування державних соціальних гарантій в реалізації державної соціально-економічної політики

Розділ IV Фінансове забезпечення надання державних соціальних гарантій

Стаття 20. Основні засади фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій

Стаття 21. Нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій

Стаття 22. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій

Стаття 23. Державна підтримка забезпечення надання державних соціальних гарантій

Розділ V Прикінцеві положення

Стаття 24. Державний моніторинг застосування державних соціальних стандартів і нормативів

Стаття 25. Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантії

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії

Стаття 27. Порядок введення Закону в дію

Замовити персональну презентацію