Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Редакція діє з  20.08.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2375-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.194
№ 2704-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.421
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 1066-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 29, ст.396
№ 1559-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.2}

{В редакції Закону
№ 1878-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.141}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3613-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 8, ст.61
№ 5037-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224
№ 5206-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.411
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 233-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.136
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 641-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.772
№ 1212-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.891
№ 1219-VII від 16.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.876
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1701-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 46, ст.2048
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 247-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.141
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 417-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 29, ст.262
№ 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482}

{В редакції Закону № 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 
№ 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747 
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800 
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42 
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289 
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68 
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250 
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 
№ 2478-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.368 
№ 2498-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.277
Кодексом
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
Законами
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
№ 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299
№ 140-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.311
№ 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт
1
розділу XII
№ 159-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.312
№ 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377
№ 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63
№ 340-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 12, ст.66
№ 552-IX від 31.03.2020, ВВР, 2020, № 20, ст.142
№ 590-IX від 13.05.2020, ВВР, 2020, № 40, ст.314
№ 1423-IX від 28.04.2021
№ 1657-IX від 15.07.2021}

{У тексті Закону слова "органи державної податкової служби" замінено словами "органи доходів і зборів" згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Засади державної реєстрації прав

Стаття 4. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації

Стаття 5. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав

Розділ II Організаційні основи системи державної реєстрації прав

Стаття 6. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав

Стаття 7. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав

Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства юстиції України

Стаття 9. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав

Стаття 10. Державний реєстратор

Стаття 11. Прийняття рішень державним реєстратором

Розділ III Державний реєстр прав

Стаття 12. Державний реєстр прав

Стаття 13. Структура Державного реєстру прав

Стаття 14. Закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи

Стаття 15. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна

Стаття 16. База даних заяв

Стаття 17. Реєстраційна справа

Розділ IV Проведення державної реєстрації прав

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав

Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 20. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав

Стаття 21. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав

Стаття 22. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав

Стаття 23. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав

Стаття 24. Відмова в державній реєстрації прав

Стаття 25. Зупинення державної реєстрації прав

Стаття 26. Внесення відомостей до Державного реєстру прав

Стаття 27. Підстави для державної реєстрації прав

Стаття 271. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

Розділ V Особливості державної реєстрації прав

Стаття 28. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

Стаття 29. Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 року

Стаття 291. Особливості державної реєстрації речових прав на об’єкти державно-приватного партнерства, у тому числі об’єкти концесії, та земельні ділянки, необхідні для здійснення державно-приватного партнерства, у тому числі концесії

Стаття 30. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, земельні ділянки колективної власності

Стаття 301. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування

Стаття 31. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку

Стаття 311. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень

Стаття 312. Особливості державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва

Стаття 313. Особливості проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна банків, що виводяться з ринку

Стаття 314. Особливості проведення реєстраційних дій, пов’язаних із реалізацією переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Стаття 315. Особливості державної реєстрації припинення права оренди земельної ділянки, переданої в оренду особою, яка використовує відповідну земельну ділянку на праві емфітевзису

Стаття 316. Особливості проведення реєстраційних дій щодо переходу речових прав на земельну ділянку (окрему частку у праві спільної власності на неї) у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об’єкт незавершеного будівництва

Розділ VI Користування відомостями державного реєстру прав

Стаття 32. Надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 33. Взаємодія інформаційних систем Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру

Стаття 33-1. Електронна інформаційна взаємодія Державного реєстру прав та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 35. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав

Розділ VII Оскарження рішень, дій або бездіяльності та відповідальність у сфері державної реєстрації прав

Стаття 36. Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під час державної реєстрації прав

Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав

Стаття 371. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав

Стаття 38. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав

Замовити персональну презентацію