Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Редакція діє з  01.01.2019
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2375-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 10, ст.194
№ 2704-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 32, ст.421
№ 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110
№ 1066-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 29, ст.396
№ 1559-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.2}

{В редакції Закону
№ 1878-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.141}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3613-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 8, ст.61
№ 5037-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224
№ 5206-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 32, ст.411
№ 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62
№ 233-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.136
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 641-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.772
№ 1212-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.891
№ 1219-VII від 16.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.876
№ 1253-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.935
№ 1701-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 46, ст.2048
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133
№ 247-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.141
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192
№ 417-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 29, ст.262
№ 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 630-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.375
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482}

{В редакції Закону № 834-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.9}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747
№ 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.250
№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272
№ 2498-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.277}

{У тексті Закону слова "органи державної податкової служби" замінено словами "органи доходів і зборів" згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою таких прав.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Засади державної реєстрації прав

Стаття 4. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації

Стаття 5. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав

Розділ II Організаційні основи системи державної реєстрації прав

Стаття 6. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав

Стаття 7. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації прав

Стаття 8. Повноваження територіальних органів Міністерства юстиції України

Стаття 9. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав

Стаття 10. Державний реєстратор

Стаття 11. Прийняття рішень державним реєстратором

Розділ III Державний реєстр прав

Стаття 12. Державний реєстр прав

Стаття 13. Структура Державного реєстру прав

Стаття 14. Відкриття та закриття розділів Державного реєстру прав

Стаття 15. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна

Стаття 16. База даних заяв

Стаття 17. Реєстраційна справа

Розділ IV Проведення державної реєстрації прав

Стаття 18. Проведення державної реєстрації прав

Стаття 19. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 20. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав

Стаття 21. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав

Стаття 22. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав

Стаття 23. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав

Стаття 24. Відмова в державній реєстрації прав

Стаття 25. Зупинення державної реєстрації прав

Стаття 26. Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування

Стаття 27. Підстави для державної реєстрації прав

Стаття 271. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

Розділ V Особливості державної реєстрації прав

Стаття 28. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності

Стаття 29. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року

Стаття 30. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки, а також земельні ділянки, що залишилися у колективній власності

Стаття 301. Особливості державної реєстрації права оренди земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органу місцевого самоврядування

Стаття 31. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку

Стаття 311. Особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів

Розділ VI Користування відомостями державного реєстру прав

Стаття 32. Надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 33. Взаємодія суб’єктів державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

Стаття 34. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав

Стаття 35. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації прав

Розділ VII Оскарження рішень, дій або бездіяльності та відповідальність у сфері державної реєстрації прав

Стаття 36. Заходи, що вживаються у разі виявлення порушення законодавства під час державної реєстрації прав

Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав

Стаття 371. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації прав

Стаття 38. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав

Замовити персональну презентацію