Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"
Редакції документа
Редакція діє з  16.07.2020
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну допомогу суб’єктам господарювання

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 34, ст.1173)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2481-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.274
№ 692-IX від 16.06.2020}

Цей Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

close icon
Структура документа
Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"
Розділ 1 Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принцип недопустимості державної допомоги для конкуренції

Стаття 3. Сфера застосування Закону

Стаття 4. Форми державної допомоги

Розділ 2 Допустимість державної допомоги

Стаття 5. Допустима державна допомога

Стаття 6. Державна допомога, що може бути визнана допустимою

Стаття 7. Звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу

Розділ 3 Уповноважений орган

Стаття 8. Повноваження Уповноваженого органу

Розділ 4 Нова державна допомога

Стаття 9. Порядок подання повідомлення про нову державну допомогу

Стаття 10. Розгляд повідомлення про нову державну допомогу

Стаття 11. Розгляд справи про державну допомогу

Розділ 5 Незаконна державна допомога та неналежне використання державної допомоги

Стаття 12. Перевірка інформації про незаконну державну допомогу

Стаття 13. Неналежне використання державної допомоги

Розділ 6 Повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції

Стаття 14. Порядок повернення державної допомоги, недопустимої для конкуренції

Розділ 7 Чинна державна допомога

Стаття 15. Перегляд чинної державної допомоги

Розділ 8 Проведення моніторингу державної допомоги

Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність

Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу

Розділ 9 Прикінцеві та перехідні положення

Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію