Закон України "Про Державний земельний кадастр"
Редакція діє з  26.08.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний земельний кадастр

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4152-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.331
№ 4444-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 49, ст.555
№ 5037-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224
№ 5245-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.472
№ 5394-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.534
№ 5395-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.535
№ 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80
№  233-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.136
№  365-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.248
№ 1325-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1012
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158
№ 247-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.141
№ 418-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.224
№ 497-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.293
№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30
№ 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747
№ 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
№ 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289
№ 2498-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.277
№ 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295

№ 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299
№ 340-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 12, ст.66
№ 552-IX від 31.03.2020, ВВР, 2020, № 20, ст.142
№ 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року
№ 711-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 46, ст.394
№ 943-IX від 03.11.2020
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 1175-IX від 02.02.2021, ВВР, 2021, № 19, ст.167
№ 1423-IX від 28.04.2021
№ 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022
№ 1657-IX від 15.07.2021}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012}

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.

close icon
Структура документа
Закон України "Про Державний земельний кадастр"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру

Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру

Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру

Стаття 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру

Розділ II Органи ведення державного земельного кадастру

Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру

Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру

Розділ III Склад відомостей державного земельного кадастру

Стаття 8. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру

Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор

Стаття 10. Об'єкти Державного земельного кадастру

Стаття 11. Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру

Стаття 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України

Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

Стаття 14. Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

Стаття 15. Відомості про земельні ділянки

Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки

Стаття 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України

Стаття 18. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Стаття 19. Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру

Розділ IV Ведення державного земельного кадастру

Стаття 20. Статус відомостей Державного земельного кадастру

Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Стаття 22. Вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру

Стаття 23. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру

Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки

Стаття 25. Поземельна книга

Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги

Стаття 27. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж

Стаття 28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель

Стаття 29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок

Стаття 30. Взаємодія інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Стаття 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем

Стаття 32. Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією

Стаття 33. Облік кількості та якості земель

Стаття 34. Кадастровий план земельної ділянки

Стаття 35. Кадастрова карта (план)

Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру

Стаття 37. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру

Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

Розділ V Гарантії достовірності відомостей державного земельного кадастру, відповідальність у сфері державного земельного кадастру

Стаття 39. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру

Розділ VI Фінансове забезпечення ведення та функціонування, плата за послуги державного земельного кадастру

Стаття 40. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру

Стаття 41. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VII Прикінцеві та перехідні положення

Замовити персональну презентацію