Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Редакції документа
Редакція діє з  25.07.2021
Статус документа: чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про благодійну діяльність та благодійні організації

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 25, ст.252)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871
№ 1663-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2032
№ 1668-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2028
№ 1664-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.798
№ 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206
№ 1520-IX від 02.06.2021}

Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує сприятливі умови для утворення і діяльності благодійних організацій.

close icon
Структура документа
Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про благодійну діяльність

Розділ II Благодійна діяльність

Стаття 3. Цілі та сфери благодійної діяльності

Стаття 4. Суб’єкти благодійної діяльності

Стаття 5. Види благодійної діяльності

Стаття 6. Благодійна пожертва. Благодійний грант

Стаття 7. Публічний збір благодійних пожертв

Стаття 71. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення

Стаття 8. Благодійні сервітути

Стаття 9. Управління благодійними ендавментами

Стаття 10. Меценатська діяльність

Розділ III Благодійні організації

Стаття 11. Засади діяльності благодійних організацій

Стаття 12. Засновники та учасники благодійних організацій

Стаття 13. Види благодійних організацій

Стаття 14. Установчі документи благодійних організацій

Стаття 15. Державна реєстрація благодійних організацій

Стаття 16. Активи (доходи) благодійних організацій

Стаття 17. Звітність благодійних організацій

Стаття 18. Припинення благодійних організацій

Розділ IV Управління благодійними організаціями

Стаття 19. Органи управління благодійної організації

Стаття 20. Загальні збори учасників благодійних товариств та благодійних фондів

Стаття 21. Виконавчий орган благодійної організації

Стаття 22. Наглядова рада благодійних організацій

Стаття 23. Конфлікт інтересів

Стаття 24. Відповідальність членів органів управління благодійних організацій

Розділ V Представництва, філії іноземних благодійних організацій

Стаття 25. Акредитація в Україні представництв, філій іноземних благодійних організацій

Розділ VI Державне регулювання благодійної діяльності

Стаття 26. Державний контроль у сфері благодійної діяльності

Стаття 27. Відповідальність у сфері благодійної діяльності

Розділ VII Прикінцеві положення

Розділ VII Прикінцеві положення

Замовити персональну презентацію